POLITIK

SOCIALPOLITIK

Børnefattigdom

Vi har i dag omtrent 40.000 børn som lever i fattigdom i Danmark. Børn som må takke nej til deres venners fødselsdagsinvitation fordi de ikke har råd til gaver. De må melde fra hos fodboldklubben, fordi kontingentet bliver for stor en omkostning for familien. Den følelse af eksklusion må børn i Danmark ikke opleve. ALLE familier som har så få midler, at børnene lever i fattigdom skal derfor tilgodeses med tilskud som skal gå direkte til barnets udgifter. Regeringen har indgået en aftale som kun hjælper halvdelen af Danmarks fattige børn ud af fattigdom. Vi skal have resten med. Alle børn skal have de bedste forudsætninger for en god opvækst og et godt liv. For deres skyld og for samfundets skyld.

Nyt kontanthjælpssystem

Vi mener, at borgere skal behandles med respekt og få gode vilkår for et sundt familieliv selvom man er på kontanthjælp. Derfor er vi imod det eksisterende kontanthjælpsloft og imod den nye indkomsttrappe. For vi tror på, at arbejdsløse borgere nok skal komme i arbejde, når de finder et sted der kan bruge deres kompetencer. Og for de borgere som har mere komplekse udfordringer andet end arbejdsløshed, der vil lavere ydelser ikke hjælpe dem i arbejde. Konsekvensen ved lave ydelser er og bliver børnefattigdom, forværre borgeres mentale helbred og en dårligere tilværelse generelt. Det skal vi ikke byde vores børn eller borgere. 

Luk jobcentrene

Syge borgere er længe kommet i klemme i jobcentrenes nådesløse system. Uendelig jobafklaring, formålsløse aktivitetstilbud og lægeattester som ikke bliver taget alvorligt. Syge borgere bliver endnu mere syge af at være i vores jobcentre. Det skal stoppe. Man skal have en holistisk sagsbehandling af borgere med tværgående udfordringer. Vi ønsker en årlig afklaringsret, så man hvert år kan få vurderet sin situation og se om man befinder sig i det rette ydelsessystem.

Derudover tror vi på, at alle raske borgere som kan arbejde gerne vil arbejde. Arbejdsløse borgere får mindst lige så gode chancer for at finde et job uden et jobcenter. Vi skal i stedet stille rådgivning til rådighed for jobsøgende, hvis de har vanskeligt ved at få et job. Så kan borgerne selv søge støtte til for eksempel jobsøgning, ansøgninger, tips til jobsamtaler osv. Borgere skal ikke piskes til arbejde, for de ønsker selv guleroden.

Billigere boliger. Vi kæmper for almene boliger og udfordrede borgere

Boligpriserne stiger og borgernes pengepung kan ikke følge med. Vi ønsker byer, hvor der er plads til mennesker fra alle sociale lag. Vi må og skal derfor sikre os, at der er så mange almene boliger som muligt. Vi vil forhindre alle planer om nedrivning af almene boliger og i stedet kæmpe for, at der kommer flere billige boliger på tegnebrættet. Danmark er et land for alle sociale lag, som er kendetegnet ved at direktørens datter ikke bor alt for langt væk fra tømrerens søn.