POLITIK

CIVILSAMFUNDET

CIVILSAMFUNDET SKAL SÆTTES FRIT OG AKTIVERES

Frie Grønne vil arbejde for at skabe de bedste betingelser for, at civilsamfundet både i Danmark og ude i verden sættes fri og får lov til at levere det, de er bedst til: fællesskaber, politiske forandringer, radikale lokalsamfundseksperimenter og alternative levemåder. Vi vil udfordre og bryde ud af hamsterhjulet og konkurrence- og vækstsamfundets logik. Og dermed forrykke magtbalancen mellem markedet, det offentlige og civilsamfundet.

Forandringer skal komme fra lokalsamfundet og fra borgernes egen lyst

Vi ønsker et decentralt, selvforvaltende, mangfoldigt og frit Danmark, som passer på den planet, vi kun har til låns. Ja, et langt mere humanistisk og anarkistisk tænkende Danmark. Hvor den sociale og politiske forandringskraft kommer nedefra (lokalsamfundet) og indefra (borgernes egen lyst) i stedet for som alt for ofte: oppefra (staten eller kommunen) og udefra (den globaliserede økonomi).

Sæt institutionerne fri

Vi tror på, at der er et stort potentiale i at sætte kommunale og statslige institutioner fri, så de kan organisere sig selv gennem overensstemmelse med medarbejdernes værdier og faglige kald. Hvis pædagoger i børnehaven kan vælge deres arbejdsmetode baseret på deres faglighed og samarbejde med forældre og børn, så vil det give nogle helt nye perspektiver for tilfredsheden af børnepasningen.

Indfør demokrati-praktik i civilsamfundsorganisationer

Alle elever fra folkeskolen og ungdomsuddannelser skal have mulighed for i løbet af deres skoletid at komme en uge i demokrati-praktik i en civilsamfundsorganisation. Det skal ligeledes være muligt som voksen at få orlov fra sit job for i en afgrænset periode at komme i demokrati-praktik i en civilsamfundsorganisation med henblik på at bringe erfaringerne med tilbage til den virksomhed eller organisation, man kom fra.

Større del af statens budget skal gå til støtte af civilsamfundet

Frie Grønne foreslår, at civilsamfundsorganisationernes andel af det statslige budget over de næste ti år øges markant, så der på alle relevante budgetposter øremærkes midler til at understøtte civilsamfundsindsatser inden for fx socialpolitik, udviklingssamarbejde, kultur- og naturpolitik mv.

Civilsamfundet skal tænkes ind i alle politiske processer

Frie Grønne ønsker, at de traditionelle trepartsforhandlinger mellem staten, arbejdsgiverne og arbejdstagerne i fremtiden bliver til firepartsforhandlinger – hvor den fjerde part er civilsamfundet. Civilsamfundsorganisationer, relevante sociale bevægelser, borgersamlinger, lokale naturråd mv. skal fremadrettet indgå i alle forhandlinger, når store statslige og kommunale reformspor skal lægges.

Demokratiske virksomheder gør det godt

Undersøgelser viser, at virksomheder, som ejes af medlemmer, ansatte, forbrugere eller foreninger har en høj produktivitet: ”Ser man på de overordnede produktivitetsmål for demokratiske virksomheder og øvrige virksomheder er demokratiske virksomheder mellem 9 og 38 procent mere produktive afhængigt af, om produktiviteten måles på bruttofortjeneste, ordinært resultat eller resultat efter finansielle omkostninger og skat pr. beskæftiget årsværk” .

Ny bog gør op med myter om medarbejderejede virksomheder

I bogen ”Medejer – Kunsten at overhale konkurrenter gennem demokratisk ejerskab” skriver Andreas P. Jørgensen, at antallet af medarbejderejede virksomheder stiger. Danmark ligger dog betragteligt bagefter i forhold til flere lande, vi normalt sammenligner os med, fx. Sverige, Storbritannien og Italien. Ikke desto mindre står demokratiske virksomheder for op mod 10 pct. af danske virksomheders samlede omsætning.