POLITIK

KULTURPOLITIK

KUNSTEN OG KULTURENS ROLLE SKAL STYRKES OG I CENTRUM AF POLITIKKEN

Frie Grønne ser kulturen som en afgørende motor i samfundsudviklingen og ønsker at nedbryde den dominerende traditionstro og nationalistiske kulturforståelse og erstatte den med en levende, frisættende, eksperimenterende og kosmopolitisk kulturforståelse.

Frie Grønne er kulturens stærke stemme på Christiansborg

Frie Grønne kæmper for at få kulturen højere op på den politiske dagsorden. Vores kulturbegreb er frigørende, eksperimenterende, udfordrende og globalt, og det står dermed i skarp kontrast til DF og S’ traditionalistiske og antielitære kulturforståelse, hvor kultur ofte måles ud fra nationale eller nytteøkonomiske parametre.

Kulturel vækst er vigtigere end materiel vækst

Frie Grønne vil erstatte jagten på materiel vækst med vækst i åndeligt forbrug – et forbrug, der bygger på den uudtømmelige og frit tilgængelige ressource, der gemmer sig i menneskets kreativitet. Kunst og kultur skal genopdyrkes som et tværgående politikområde og årtiers sparepolitik skal erstattes af investeringer.

Danmark skal have en kulturlov

Danmark skal have en egentlig kulturlov, ligesom man bl.a. har det i Norge, som skal stadfæste, at alle borgere har ret til kunst og kultur. Kulturloven skal desuden suppleres af en national strategi for udviklingen af kunst og kultur i Danmark.

Mere frihed til kunstnere og kulturinstitutioner

Kulturen skal ikke spændes for erhvervslivets eller andres vogne. Frie Grønne mener, at kulturinstitutionerne skal have større frihed til selv at træffe beslutninger og arbejde på tværs af kendte rammer med både offentlig støtte, salg til private og offentlige virksomheder og frivillig arbejdskraft.

Mere kunst og kultur i det offentlige rum

Kunsten skal være fremtrædende, både i åbne byrum og på skoler, hospitaler, uddannelser osv. Vi vil bl.a. stille krav om strategiske kunst-og-kultur visioner i store byer. Vi vil nedsætte et kunstråd i alle kommuner bestående af minimum 50 pct. kunstfaglige medlemmer. Og vi vil afsætte 1 pct. af alle offentlige anlægsudgifter til kunstneriske og kulturelle tiltag i forbindelse med byggeprojekter.