RETSPOLITIK

MINDRE OVERVÅGNING OG STRAF – MERE RETSSIKKERHED

Vi skal oprette en forvaltningsdomstol

For at styrke borgeres retssikkerhed overfor offentlige myndigheder ønsker Frie Grønne at indføre en forvaltningsdomstole der kan afgøre tvister mellem borgere og myndigheder. Vi ser alt for ofte sager, hvor myndigheder begår fejltagelser eller sagsbehandler forkert uden, at det får nogle konsekvenser.

Mindre overvågning og  nej til ulovlig logning

På trods af at EU-domstolen flere gange har fundet regeringens masseovervågning af befolkningen ulovlig fortsætter overvågningen. Vi mener ikke, at politiet eller teleselskaber skal kunne overvåge borgere uden, at der er begrundet mistanke mod disse individer.

Nej til dobbeltstraf (ghettolov) og mere fokus på resocialisering

Når en person begår personfarlig kriminalitet er en fængselsstraf sjældent med til at forhindre fremtidig kriminalitet. Tværtimod vil den dømte grave sig ned i et dybere hul. Derfor vil vi løse udfordringerne med personfarlig kriminalitet ved at have mere fokus på resocialisering, som skal bane en vej ind i samfundet. Vi skal vige bort fra kortsigtet tilfredsstillelse og koncentrere os om langtidsholdbare modeller