POLITIK

NATUR & BIODIVERSITET

FRIE GRØNNE ØNSKER AT VENDE ÅRS TILBAGEGANG TIL FREMGANG OG SKABE EN FRI, VILD OG LEVENDE NATUR

Naturen er mere end dens nytteværdi for mennesker; naturen er selve livet. Når vi mister naturen, mister vi af os selv, og når naturen bliver fattigere, bliver vi fattigere. I Frie Grønne vil vi stoppe rovdriften på naturen både lokalt og globalt, så erhvervslivets interesser ikke altid trumfer naturens, og vi vil give naturen mere plads, bedre beskyttelse og juridiske rettigheder.

Naturen skal have plads

Lige nu er 61% af Danmarks areal er opdyrket til landbrug. Det areal skal minimeres drastisk og i stedet skal der gøres plads til naturen på land. Samtidigt skal der også være meget mere natur og levende biodiversitet i vores landbrug, som skal omstilles fra at være en industrielt, ødelæggende udpining af jorden til at være genopbyggende og arbejde med naturen frem for imod den. Vi ønsker at mindst 80% af vores landbrug er plantebaseret og landbruget skal give plads til naturen og være bæredygtig.

Det betyder også, at vi skal give mere plads til naturen i vores hav. En forvaltning af havets areal skal først og fremmest tage hensyn til biodiversiteten. Beskyttelsen og genopretningen af vores havmiljø skal ske ud fra en økosystembaseret tilgang. Det skal ikke være i modstrid til vedvarende energi.

Desuden har vi også foreslået at kommuner skal arbejde på at skabe mere natur i byerne

Danmark skal have en biodiversitetslov

Biodiversitetskrisen handler ikke kun om skovrydning i Amazonas eller udrydning af arter i andre lande. Danmarks natur er historisk presset og alene siden 2010 er antallet af truede arter fordoblet, så selv fugle som lærker og viber nu er truet.

Inspireret af klimaloven skal der udarbejdes en dansk biodiversitetslov med konkrete mål og delmål. Frie Grønne mener, at en tredjedel af vores land- og havareal skal gøres til beskyttede naturområder, og at en tredjedel af de områder skal være strengt beskyttede. Det vil sige at de strengt beskyttede områder i praksis skal være urørt fri for enhver udnyttelse af naturens ressourcer, men med de bedste muligheder for at genoprette sin egen balance .

Nej til økomord, ja til at skrive naturen ind i grundloven

På samme måde som vi borgere i dag har basale frihedsrettigheder, ønsker Frie Grønne at give naturen juridiske rettigheder og frihed til at være til . Derfor vil vi opdatere grundloven til at være en Grøn Grundlov, hvor naturen gives rettigheder, og hvor de fremtidige generationers ret til frisk luft og rent vand skrives ind i grundloven. Lignende tiltag kendes fra mere end 150 andre lande  – fx Norge, Holland og Ecuador. Vi skal ligeledes beskytte naturen, miljøet og lokalbefolkningers ret til sunde og værdige liv rundt omkring i verden. Derfor arbejder vi sammen med politikere og græsrodsbevægelser rundt om i hele verden på at tilføje økomord som en forbrydelse under den Internationale Straffedomstol. Det vil betyde, at bl.a. direktører i store virksomheder eller politikere, vil kunne blive retsforfulgt for deres ansvar for alvorlige ødelæggelser af natur og miljø rundt om i verden ligesom man kan blive retsforfulgt for folkedrab.

Bæredygtig jordreform og nye ejerskabsstrukturer

Landbrugets kriser og de økologiske kriser er tæt forbundne. Frie Grønne ønsker derfor en ny jordreform. Den skal fremme en bæredygtig brug af jorden, hvor madproduktion sker efter regenerative principper og uden brug af gift. Der skal oprettes en jordbrugsfond, som skal opkøbe al landbrugsjorden for at udlægge den til hhv. natur og til meget mindre lodder med regenerativt jordbrug til forskellige former for fælleseje. Her er vi inspireret af vores forfædre, der i sin tid gennemførte en historisk, visionær omfordeling af Danmarks jorde ved at udstykke godsejernes land til småbønder, som skabte andelsbevægelsen.

Bevar Amager Fælled

Selvfølgelig skal der ikke bygges på Amager Fælled. Det er et unikt naturområde i udkanten af København, som både spiller en vigtig rekreativ rolle for lokalsamfundet og en vigtig rolle for naturen og flere sjældne arter, der har hjemme på fælleden. Vi har brug for mere natur i byerne – ikke mindre af den.

Byggeriet på Amager Fælled er et resultat af, at selskabet By og Havn sælger ud af de fælles ejede områder i og omkring København for at tjene penge til at finansiere metrobyggeriet. I Frie Grønne mener vi ikke, at vi skal finansiere vores fælles infrastruktur ved at sælge ud af vores dyrebare fælleder til private gigainvestorer.