SOLIDARITET

EN BÆREDYGTIG, FEMINISTISK OG DEMOKRATISK ØKONOMI

Frie Grønne ønsker et opgør med det overforbrug og den neoliberale, nytteøkonomiske tænkning, der smadrer naturkapitalen, belønner grådighed og øger afstanden mellem rig og fattig. Fremtidens økonomi skal indrettes, så den respekterer de planetære grænser, begrænser ulighed og grådighed samt øger borgernes indflydelse på deres arbejdspladser.

Der er noget galt med den neoliberale model

Den dominerende økonomiske model har skabt en klimakrise og kasinokapitalisme, der eroderer naturkapitalen, belønner grådige finansspekulanter, øger uligheden og skaber stress i befolkningen. Den situation kan aldrig forsvares med, at væksten stiger – særligt når velstanden primært havner i lommen på den rigeste procent. Kapitalismen skal dø i sin nuværende form og erstattes af en langt mere bæredygtig, demokratisk og socialt retfærdig økonomisk model. Vi foregiver ikke at have alle svarene, men vi gemmer os heller ikke for at sige, at det nuværende system er gået i stykker.

En grøn og bæredygtig økonomi

Frie Grønne ønsker et opgør med forestilling om, at evig vækst er mulig. Det er de planetære grænser, der sætter loftet. Som land skal vi droppe alle mål om årlige vækstrater i BNP og ændre økonomien markant. Konkret skal forureneren-betaler-princippet udgøre krumtappen i skatte- og afgiftssystem. Alle udledninger skal regnes med i det nationale klimaregnskab, og derfor skal alle finansministeriets regnemodeller selvfølgelig opdateres, så de afspejler de reelle omkostninger for natur, miljø og klima.

En mere fair fordelende økonomi

Frie Grønne vil tøjle kasinokapitalismen og reducere uligheden i samfundet. Bl.a. vil vi at øge beskatning af spekulation og formue samt sænke skatten på lønarbejde, ligesom vi vil brugen af skattely på nationalt og internationalt niveau . Som noget helt nyt foreslår vi, at alle borgere kan få et livslegat, når de er 18 år, som de kan få udbetalt i rater til fx nedsat arbejdstid, når de har små børn. Frie Grønne ønsker at indføre en progressiv formuebeskatning, hvis formål er at omfordele samfundets goder, så de ikke centraliseres ved enkeltpersoner.

Demokratisering af økonomien og ejerstrukturerne

Kapitalfonde og spekulanter spiller en større rolle i ejerskabet af virksomhederne, der ofte fører til kortsigtet styring med henblik på at trække værdi ud til investorer. Vi vil styrke rammerne for demokratisk medejerskab og sætte begrænsninger for store enkeltaktionærer. Kritisk infrastruktur skal altid være på statens hænder.