POLITIK

FRIE GRØNNES POLITISKE PLATFORM

FRIE GRØNNES POLITISKE PLATFORM BYGGER PÅ FEM  VIGTIGE DAGSORDENER

I den følgende præsentation af Frie Grønne gennemgår vi vores fem hovedfokusområder. Nedenstående er ikke et partiprogram, men ud- tryk for de fem vigtigste dagsordener, som Frie Grønne arbejder med, nemlig en klimaansvarlig feministisk økonomi, en levende natur, lige rettigheder og lige muligheder for alle, et styrket civilsamfund og kunstens og kulturens afgø- rende rolle i samfundet. Som alt andet i denne præsentation er de prioriteter ikke til diskussion, hvis man vil repræsentere Frie Grønne.

De politiske forslag afspejler, at Frie Grønne arbejder med både en kort og en lang tidshori- sont, når det kommer til politiske forslag. Nogle forslag kan gennemføres i morgen, andre giver først mening eller vil først kunne lade sig gøre engang ude i fremtiden.

Noget af den politik, vi foreslår, vil måske blive oplevet som urealistisk eller ude af trit med vir- keligheden. Det er naturligt, for de dominerende tankesystemer og forståelsesmønstre er i dag så gennemsyrede af neoliberalismens dogmer, at det kan være svært at forestille sig noget andet. Det kan være nærmest umuligt som borger at forestille sig et radikalt anderledes Danmark og en radikalt anderledes verden. Men som vi ser det, kan det, der i dag bliver set som det politisk umulige, snart blive det politisk uomgængelige. Det, der virker som en fjern drøm i dag, kan i morgen blive virkelighed, hvis vi gør os umage. Der er heldigvis masser af eksempler at lade sig inspirere af. Bare se, hvad der lige nu sker i Hong Kong, Portland og i Minsk.

For os er det urealistisk, ja dumstædigt, at tro, at vi kan fortsætte som hidtil og insistere på, at alt skal gøres op i økonomisk nytteværdi. Det gør Frie Grønne op med. Hvis det synes ude af trit med virkeligheden, er det for pokker, fordi vi vil skabe en ny virkelighed. Vi er ikke tilfredse med at tilpasse eller forandre et sygt og destruktivt system, der er ved at selvdestruere. Vi vil erstatte det med et nyt. For Frie Grønne rummer verden alt det, der er, og alt det, der kunne være.

Vi siger: Ja, vi skal redde naturen for at redde

os selv, men vigtigere er det at redde naturen, fordi den har værdi i sig selv. Ja, vi skal fremme mangfoldigheden og ligestillingen, fordi den styrker vores samfund og frigiver kæmpe uudnyttede potentialer, men vigtigere er det at sikre mangfoldighed og ligestilling, fordi det er grundlæggende menneskerettigheder, som ingen skal tvinges til at undvære. Ja, vi skal fremme medarbejderejede virksomheder, fordi de fungerer bedre som virksomheder og har højere produktivitet, men vigtigere er det at sikre selvbestemmelse og medindflydelse, fordi det har værdi i sig selv. Ja, vi skal styrke kulturen og civilsamfundet, fordi det er værktøjer til at løse klimakrisen, men vigtigere er det, fordi kultur og frivillighed har værdi i sig selv. Ja, vi skal redde planeten fra klimakrisen, fordi vi ellers ikke har noget sted at bo, men vigtigere er det at redde civilisationen, fordi vi har en helt grundlæggende omsorg for det ufattelige tilfælde, det lykketræf det er, at livet har kunnet udvikle sig, som det har på den planet, vi er blevet givet livets gave på. Sådan ser vi på det.

På den baggrund er Frie Grønnes fem hovedfokusområder:

DE FEM VIGTIGSTE DAGSORDENER