EU

FRIE GRØNNE ØNSKER ET STÆRKT OG TÆT SAMARBEJDE I EUROPA OG EU

Vi lever i en globaliseret verden med grænseoverskridende udfordringer såsom klimakrisen og global ulighed. Vi mener, at grænseoverskridende udfordringer kræver grænseoverskridende løsninger indenfor EU’s fællesskab. Samtidig ønsker vi en gennemsigtighed, demokratisering og afbureaukratisering af EU.

Danmark skal indgå i et dybere EU-samarbejde for at løse grænseoverskridende udfordringer

Danmark kan ikke løse klimakrisen alene. Vi kan heller ikke tæmme flygtningestrømmen eller løse den globale ulighed uden at indgå i et stærkt europæisk samarbejde. Flygtningekrisen i 2015 viste os, at der manglede en fælles koordinering. Når vi selv har udnyttet jordens ressourcer og skabt krige, så skal vi også håndtere konsekvenserne og modtage klimaflygtninge .

Danmark skal præge EU’s militære missioner, så vi kan foretage flere fredsbevarende operationer

I Frie Grønne ønsker vi, at Danmark skal sidde med ved forhandlingsbordet i EU. Vi skal aktivt ind og komme med forslag og forsøge at præge den europæiske retning. Vi kan foreslå fredsbevarende operationer i Palæstina og Kashmir og derved skabe fred i nogle af verdens brændpunkter.

EU skal forandres og forbedres

Frie Grønne mener, at EU i sin nuværende form er en neoliberal, bureaukratisk og udemokratisk mastodont, der ikke varetager de interesser, det burde og har potentialet til at gøre. Vi ønsker et EU, som er et demokratisk samlingspunkt for Europas borgere. Derfor er vi også indædte modstandere af EU’s finanspagt, som holder medlemslande fast i en neoliberal økonomisk tænkning, hvor det er svært at øge offentlig gæld, og hvor sparepolitikken er altoverskyggende.