POLITIK

LIGESTILLING

SKAB ET SAMFUND MED BÅDE FORMEL OG UFORMEL LIGESTILLING

Ligestilling handler ikke om, at alle skal være ens. Det handler om, at alle skal have lige rettigheder og muligheder – både formelt og uformelt. For Frie Grønne er kampen for ligestilling afgørende for, at vi sammen skaber et bedre og mere ligeværdigt Danmark.

Ligestillingskampen lever i bedste velgående

På trods af 100 års kamp for lige vilkår, er der stadig langt endnu. Mænd får stadig markant højere lønninger end kvinder, mænd sidder stadig på langt de fleste bestyrelses- og topposter, mens det fortsat er kvinderne, der tager den største del af barslen. Frie Grønne vil kæmpe for bedre ligestilling mellem køn i Danmark. Derfor har vi foreslået, at alle finanslovsforslag skal igennem en ligestillingsvurdering med det formål at vide, hvordan de politiske prioriteringer rammer køn forskelligt .

Virksomheder skal dokumentere lige løn for lige arbejde

Alle virksomheder med over 25 ansatte skal kunne dokumentere – gennem en revisor – at de betaler lige løn for lige arbejde. Kan virksomhederne ikke fremvise certifikatet, bliver de tildelt bøder. Virksomhederne kan tage hensyn til anciennitet og særlige kvalifikationer, men det skal være gennemsigtigt og berettiget.

Indfør kønskvoter for bestyrelses- og topledelsesposter

Selvom kvoter ikke er ideelt, er det nødvendigt i den nuværende situation, hvor kvinderne kun står for 17 pct. af posterne. Frie Grønne foreslår derfor – inspireret af Island, hvor forslaget har været en succes – at indføre kønskvoter for bestyrelser i virksomheder med mindst 50 ansatte for at sikre en bedre kønsbalance .

Styrk indsatsen for voldsramte kvinder

Ligestilling ikke kun noget, der afgøres af løn, job- og karrieremuligheder. Det handler også om sikkerhed. Frie Grønne foreslår derfor at styrke indsatsen for kvinder, der udsættes for partnervold, ligesom vi ønsker en ny samtykkelovgivning.

Øg ligestilling på arbejdsmarkedet

Som loven er i dag, kan arbejdsgivere i nogle tilfælde forbyde medarbejdere at bære religiøse symboler. Frie Grønne vil fremme ligestilling ved at åbne muligheden for at bære religiøse symboler, såsom tørklæder. Dette vil lette arbejdet med at få flere kvinder med fx mellemøstlig baggrund ind på arbejdsmarkedet.