Nyheder

Frie Grønne: Stop Lynetteholm

Stop Lynetteholm

I Frie Grønne er vi ikke i tvivl. Den kunstige halvø Lynetteholm skal stoppes. Den er videreførelsen af den vanvittige tilgang, hvor politikere, der fører sort politik, mener, at de kan hælde beton ud over vores natur, hver gang de mangler plads.

Det er den tankegang, der har ført til, at stort set alt vores unikke natur i Danmark er væk.

I Danmark er næsten 2.000 dyr og planter truede, næsten 400 kritisk truede og nogle endda i risiko for at uddø i den danske natur. Lynetteholm er et forfejlet projekt, som er ødelæggende for vores natur, klima og demokrati.

Man kan spørge sig selv, hvordan partier som SF og Radikale Venstre, som når normalt slår sig op på at være grønne, kan stemme for sådan et projekt

Den sorte klima-ø

Etableringen af Lynetteholm er vedtaget med et flertal blandt Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative.

Lynetteholmen er et klimamæssigt fatamorgana for de partier der har stemt for projektet

Et af deres argumenter for at bygge øen er, at den skal klimasikre Københavns havn mod stormflod. Det argument er faldet fuldstændig til jorden, efter flere organisationer, herunder NOAH, har vurderet at effekten af klimasikringen fra den kunstige halvø, er meget beskeden. Der er billigere og bedre løsninger til at bekæmpe stormflod i København.

Samtidig må man spørge sig selv, hvor klimavenligt det er at bygge en kunstig halvø. Beregninger viser, at der skal køre mellem 600-800 lastbiler gennem København hver dag de næste 30 år for at fylde nok jord i havet til at lave den kunstige halvø. I nogle områder af København betyder det, at en lastbil med jord kører forbi borgernes vindue hvert kvarter.

Lynetteholmen er et klimamæssigt fatamorgana for de partier der har stemt for projektet. Det er greenwashing af værste skuffe og det er at holde borgerne for nar, at bilde dem ind, at Lynetteholm er en klima-ø.

Naturen taber igen

Københavns byudvikling har i den grad været omdiskuteret i de seneste mange år. Et godt eksempel er byggeriet på Amager Fælled, hvor er flertal på Københavns Rådhus, bestående af de samme partier som ønsker Lynetteholm, har stemt for at bygge på et areal af Fælleden som huser truede dyrearter. Derfor er byggeriet nu midlertidigt nedlagt, fordi en dom i Københavns Byret har stoppet det.

Det samme er nu ved at ske med Lynetteholm. Partierne på Københavns Rådhus og på Christiansborg vil nu igen bygge på naturen. Den beslutning har været under skarp kritik fra miljøeksperter, som kritiserer at miljøvurderingen af projektet indeholder mange fejl. Blandt andet inddrager den kun miljøkonsekvenserne af selve etableringen af øen, og de efterfølgende byggeprojekter er altså ikke miljøvurderet.

Derfor vedtager partierne altså etableringen af en ny kunstig halvø, hvor de reelt har bind for øjnene i forhold til hvilke konsekvenser projektet har for naturen i de omkringliggende områder

Derfor har 33 kommuner i Sverige også et ønske om, at byggeriet stoppes. De kan nemlig heller ikke få en samlet vurdering af, hvad byggeriet vil betyde for økosystemerne på den svenske kyst, hvor forureningen kan ramme Natura 2000-områder.

Derfor vedtager partierne altså etableringen af en ny kunstig halvø, hvor de reelt har bind for øjnene i forhold til hvilke konsekvenser projektet har for naturen i de omkringliggende områder.

Frie Grønnes holdning er klar. Selvfølgelig skal byggeprojekters miljømæssige konsekvenser lægges fuldstændig frit frem, så politikerne ikke stemmer i blinde.

En halvø med demokratisk underskud

Lynetteholm er et kæmpe og altomsiggribende projekt. Alligevel har Regeringen valgt at fjerne en del af mulighederne for at klage over projektet. I alt er der 8 love, som borgerne ikke længere kan klage over. Det er byggeloven, loven om naturbeskyttelse, loven om vandforsyning mv., loven om miljøbeskyttelse, loven om beskyttelse af havmiljøet, loven om råstoffer, loven om forurenet jord og loven om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Så oven i, at partierne trækker et kæmpe projekt ned over hovedet på Københavnerne, greenwasher og fejlinformerer om projektet, begrænser de altså også adgangen til at klage over byggeriet.

Det er en demokratisk skandale, at klageadgangen til et så stort og så afgørende projekt begrænses. Det er da netop i situationer som disse, at borgernes stemmer skal kunne høres.

Det er tydeligt, at de partier der stemte for etableringen af Lynetteholm troede af de havde fået en fiks ide. Men nu viser det sig, at alle deres argumenter falder til jorden.

Man kan spørge sig selv, hvordan partier som SF og Radikale Venstre, som når normalt slår sig op på at være grønne, kan stemme for sådan et projekt.

Lynetteholm er ikke klimavenlig. Lynetteholm er ikke miljøvenlig. Og Lynetteholm er en demokratisk skandale.

Så lad os få stoppet Lynetteholm. Det vil være godt for klimaet, miljøet og borgerne.