Nyheder

Regeringen forspilder endnu en grøn chance

Cykelartikel

Regeringen og støttpartierne forspilder endnu en grøn chance med den nye transportaftale. Den er nemlig langt mere sort end grøn.

I Frie Grønne meldte vi på første forhandlingsmøde ud, at vi ikke kunne deltage i en aftale med etablering af nye og bredere motorveje, og nu er aftalen indgået og der er afsat 63,8 milliarder til veje. 63,8 milliarder man kunne have brugt på den grønne omstilling.

Der er helt utroligt, at så mange nye motorveje skal etableres fordelt over hele landet, samtidig med at et bredt flertal i Folketinget har vedtaget en 70% reduktion af de skadelige klimagasser i 2030. Medlemmer af Den Grønne Studenterbevægelse har sultestrejket, Bedsteforældrenes ugentlige klimaktioner og diverse klimademonstrationer. Men det er som om, at Christiansborgs mure er blevet så tykke, at befolkningens opråb ikke bliver hørt.

En meget lidt grøn aftale

Partierne bag aftalen siger, at transportaftalen er grøn, fordi den når aftalen er implementeret vil være et lille positivt klimaafkast, men, men, men deri er ikke medregnet anlægsomkostningerne på CO2-regnskabet. Regeringens transportminister, Benny Engelbrecht, siger, at anlæg er medregnet i basisregnskabet for CO2 belastningen. Så kunne man jo spørge om belastningen bliver mindre af den grund?

Bare etableringen af en Egholmsforbindelse vil koste den mængde CO2, der svarer til intet mindre end 2,5 gange Rold Skovs CO2 optag.

Regeringen og de fleste partier erkender, at vi har en biodiversitetskrise, som hovedsagelig skyldes manglende plads til naturen. Udover at vi nu asfalterer mere jord ødelægger vi fremadrettet unikke naturområder, bl.a. Natura 2000 områder, og vi skærer naturen op i småstykker, så dyrepassager ødelægges.

Hvis alle lande brugte lige så mange råstoffer og resurser, som vi gør i Danmark, ville vi bruge resurser svarende til 4,2 jordkloder. Nu har partierne så aftalt, at vi skal bruge ekstra mange resurser til asfalt, grus, sand og derudover den store mængde resurser, det koster at fremstille alle de ekstra biler denne og de seneste transportaftaler vil medføre. Flere veje, flere biler. For det er vigtigt at huske på, at ingen biler er klimaneutrale, heller ikke elbiler. Så selv om bilerne bliver grønnere, udgør mængden af biler fortsat et problem.

Wales slår Danmark

Det danske fodboldhold slog Wales i fodbold, men Wales har også en langt vigtigere sejr i forhold til Danmark.

De nedfryser vejbygningsprojekter, og i stedet for bruge penge på projekter, der tilskynder flere mennesker til køre. For i stedet at bruge penge på at vedligeholde veje og investere i reelle alternativer, der giver folk et meningsfuldt valg. På den måde vil de blandt andet nå en nul-emission i 2050.

I Frie Grønne prioritere vi klima, natur og befolkningssundhed frem for vækst. Vi vil efterlade et land og en verden til kommende generationer med et klima og en natur, som giver mulighed for frisk luft og gode liv.