Nyheder

Susanne Zimmer: Der skal være en plads til ulven i den danske natur

Susanne Ulv

De problemer som ulven skaber, kan nemt løses. Samtidig er ulven ikke farlig for os mennesker. Til gengæld er den en kæmpe berigelse for den danske biodiversitet. Derfor kæmper Frie Grønne for dens vilkår.

Siden den første ulv satte sin pote på dansk territorium i 2012, har debatten rejst sig om, hvorvidt mennesket og ulven kan leve i forening og harmoni. Perspektivet for debatten har hidtil været, hvorvidt vi har plads til ulven i det befolkningstætte Jylland. Men har vi nu befolkningstæthed?

Brandenburg har et areal på 30.000 km2 og en befolkning på knap 2,5 millioner (2015). Jylland er lige så stor, og har en befolkning på 2,6 millioner (2016), men i Jylland har vi kun ca. 15 ulve, hvor de i Brandenburg har 350 ulve.

Så når miljøminister Lea Wermelin siger: ”Jeg så helst, at ulven ikke var kommet til Danmark. Danmark er et lille land med stor befolkningstæthed”, må det siges, at dette argument overhovedet ikke holder.

Vi mennesker har i årtier styret langt det meste af den danske natur, og resultatet er, at naturen er i tilbagegang.

Ulve har et dårligt ry, som er født af den rolle den spiller i eventyr, film og religion, hvor ulven ofte bliver udstillet som ond skurk, der hyler mod månen inden den kommer og tager os. Bare se eventyret om rødhætte som vi alle har fået læst op som børn.

Vi mennesker er præget fra barndommen til at være bange for ulve, og det præger desværre mange af os stadig. Ulve ér farlige, den er et rovdyr. Men den er ikke farlig for mennesker. Det er årtier siden, at et menneske er blevet angrebet af en vild ulv i Europa.

Ulve har angrebet 15 får fra 1. januar til 11. november 2021. Netop derfor kan fåreavlere få tilskud til ulvehegn, hvis de bor i en ulvezone. Hegnene skal være 110 cm høje og have 5 tråde og være strømførende – egentlig ikke væsentlig anderledes end et almindelig hegn.

Derfor er det nu tid til at give ulven plads, hegne fårene ind, og få et normaliseret forhold til ulve.

Ulven er oprindelig hjemmehørende, og er en vigtig brik i vores økosystemer. Den vil f.eks. præge vildtet, så de flytter sig mere, den vil levere ådsler til andre arter og hermed hjælpe med mere biodiversitet.

Ulve lever primært af rådyr og krondyr, og dem har vi henholdsvis 400.000 og 30.000 af, så de vil gøre et begrænset indhug. Til sammenligning skyder jægerne ca. 100.000 rådyr om året, og 30.000 bliver årligt dræbt i trafikken.

Vi mennesker har i årtier styret langt det meste af den danske natur, og resultatet er, at naturen er i tilbagegang. Næsten 2.000 dyr og planter er truede, næsten 400 kritisk truede og nogle endda i risiko for at uddø i den danske natur.

Derfor er det nu tid til at give ulven plads, hegne fårene ind, og få et normaliseret forhold til ulve.