Posts

Lille skridt, men stor sejr!

Frie Grønne har sat naturmord (ecocide) på dagsordenen herhjemme som det første parti. I dag bakker et bredt flertal i Folketinget bakker op. Det er et skridt i den helt rigtige retning for beskyttelsen af vores miljø og menneskers livsgrundlag. Vi fortsætter kampen.

Hvorfor naturmord?

Vi ødelægger vores hjem. Amazonas fældes, vores have forurenes med gift og med plastic, olieudslip ødelægger livsgrundlaget for tusindvis af mennesker og dyr.

Det er tydeligt, at vi ikke passer godt nok på vores klode og det liv, der bor på den. Det er heldigvis gået op for de fleste. Men den internationale jura er ikke fulgt med hverken globaliseringen, videnskabens udvikling eller vores værdier. Der huller i lovgivningen. Dem er vi nødt til at få lappet.

Problemet er, at ingen bliver holdt til ansvar for de her overgreb mod natur og mennesker, og at vores lovgivning tydeligvis er for svag til at forebygge, at det sker. En tilføjelse af naturmord som en forbrydelse under den internationale straffedomstol er en måde at imødekomme den udfordring på. Vi har i den grad brug for at tænke nyt, når det kommer til beskyttelse af mennesker og natur.

Ecocide er en måde at gøre det klart, at vi er nødt til at sammentænke beskyttelsen af vores klima, miljø og de mennesker, der bor på denne klode. Vores eksistens er på spil. Det kræver nye måder at tænke på og nye måder at indrette vores lovgivning på. Det kræver at vi sætter hårdere ind over for de, der river livsgrundlaget væk under os. Derfor mener vi i Frie Grønne, at det er helt oplagt at arbejde for at kriminaliseringen af ecocide bliver afspejlet i international lovgivning.

Kriminaliseringen af ecocide under Den Internationale Straffedomstol er en måde at gøre det på. Det vil nemlig betyde, at de ansvarlige i en virksomhed vil kunne blive retsforfulgt og ikke bare slippe med en bøde eller bestikke sig fra at blive retsforfulgt i stater med skrøbeligere retssystemer, end vores eget.

Frie Grønne sætter naturmord på dagsordenen, og Folketinget bakker op

Frie Grønne havde den 20. april indkaldt udenrigsministeren til en forespørgselsdebat i Folketinget og i den forbindelse lavet en vedtagelsestekst. Den var der desværre ikke bred opbakning til blandt de andre partier.

Det er vi selvfølgelig lidt ærgerlige over, men er samtidigt også meget tilfredse med og stolte af, at Folketinget i dag alligevel har vedtaget en vedtagelsestekst, der pålægger regeringen at deltage i arbejdet med og drøftelserne omkring, hvordan vi kan inkorporere naturmord i den internationale lovgivning.

Et lille skridt i den rigtige retning, men en stor sejr for os! Kampen fortsætter!