Nyheder

Grønne krav til en kommende statsminister

0004

Hvis en regering vil have Frie Grønnes støtte, skal den leve op til de klimaforpligtelser, vi står overfor. Der er ingen vej udenom. Klimakrisen er den altoverskyggende udfordring, vi står overfor som samfund. Hvordan vi når der til, vil Frie Grønne gerne forhandle om. Men vi kommer under ingen omstændigheder til at gå på kompromis med målet, som er at holde den globale temperaturstigning under halvanden grad, så Danmark lever op til Paris-aftalen.

Så sent som i går har FN været ude at sige, at verden er milevidt fra at nå målene i Paris-aftalen. Vi har kurs mod katastrofale 2,5 grader temperaturstigning globalt.

Derfor har vi nu fem klimakrav og et naturkrav til en statsminister, der ønsker Frie Grønnes støtte:

  1. Fremlæg en plan for, hvordan Danmark skal overholde Paris-aftalen og leve op til IPCC’s opfordring om hurtige og vidtrækkende forandringer af alle samfundets sektorer.
  2. Indfør et CO2budget, som al Danmarks politik skal holde sig indenfor.
  3. Klimalov 2.0. Klimaloven skal opdateres, så den forpligter os til at reducere alle de udledninger, vi er ansvarlige for – uanset om de sker i Danmark eller i udlandet.
  4. Respektér de planetære grænser. Vi skal have en bindende, national handlingsplan for bæredygtig produktion og forbrug, der sikrer at Danmark minimerer sit ressourceforbrug, der er bæredygtigt i global sammenhæng.
  5. Når regeringen laver opgørelser over CO2-reduktioner, må reduktioner der ikke opnås her og nu ikke tælles med. Det vil sige, at reduktioner opnået ved CO2fangst og –lagring ikke tæller med. De skal tælles i et separat regnskab over ”tekniske potentialer” og ikke ”egentlige reduktioner”.
  6. Bindende Biodiversitetslov, der skal sikre en genopretning af den rige, mangfoldige og vilde natur. Bl.a. med krav om at en tredjedel af Danmarks areal skal være beskyttet natur, og en tredjedel af det, skal være strengt beskyttet natur.

Sikandar Siddique udtaler:

”Der er ingen tid at spilde, når det kommer til klimaet. Det er derfor, vi siger i Frie Grønne, at vi er kompromisløse. For man kan ikke forhandle med naturen. Det er en eller anden politisk logik, hvor vi tror vi kan hustle naturen. Den forestilling skal vi have gjort op med, og derfor stiller Frie Grønne nu de her krav til en kommende regering, så vi sikrer, at alle aftaler vedrørende klima lever op til Paris-aftalen.”

”Noget af det, der har bekymret mig allermest i denne periode er, at regeringen igen og igen har fået lov at pynte sig med lånte fjer, når det kommer til samtlige klimaaftaler. Statsministeren taler om, at vi nu er trefjerdedele af vejen mod 70 procent målet, men det passer ikke. Hun tæller potentielle og usikre reduktioner med, hvilket i min optik er at føre befolkningen bag lyset. Derfor er det et krav fra Frie Grønne, at der fremover kun tælles reelle reduktioner med.”

”IPCC, FN’s klimapanel, har ved flere lejligheder opfordret alle lande til at lave en plan for, hvordan de vil leve op til Paris-aftalen. Sådan en har Frie Grønne leveret som et lille parti. Hvis en statsminister vil have vores støtte, skal vedkommende levere det samme.”

”Frie Grønne har i denne periode allerede stillet et forslag om en ny klimalov, fordi den nuværende ikke tæller alle co2-udledninger med. Det er for dumt. Vi skal tælle alle reduktioner med i fremtiden, så vi får et reelt billede af vores co2-udledninger.”

”Klimakrisen er er vores største udfordring, men sammen med klimakrisen hænger biodiversitetskrisen. Vores mishandling af naturen udrydder arter i hobetal, og vi skal have vendt den udvikling, hvis vi også i fremtiden skal have en beboelig planet. Derfor er det selvfølgelig afgørende, at Danmark få en bindende biodiversitets lov.”