Sådan stemmer du til folketingsvalget 2022

brevstemme pic

Du kan stemme på 2 måder til folketingsvalget 2022

  1. Stem inden valgdagen – det kaldes at “brevstemme” (fra 11. oktober til og med 28. oktober 2022).
  2. Stem på valgdagen (1. november 2022).

Her kan du læse, hvordan du brevstemmer til folketingsvalget.

Sådan brevstemmer du

Du kan brevstemme fra tirsdag den 11. oktober til og med fredag den 28. oktober 2022.

SÅDAN BREVSTEMMER DU

  1. Du skal finde et sted nær dig, hvor du kan brevstemme. DET KAN DU GØRE HER (KLIK HER).
  2. Når du ankommer til stedet, hvor du vil brevstemme, skal du vise gyldigt ID – det kan være dit gule sygesikringskort, kørekort eller pas. Så får du udleveret en stemmeseddel.
  3. Du skal selv udfylde stemmesedlen. Det er nok at skrive partibogstavet. Hvis du vil stemme på Frie Grønne, skal du skrive partibogstavet Q (som vist nedenfor).
  4. Læg stemmesedlen i den kuvert, du fik udleveret og aflever den til personalet.

Nu har du brevstemt og gjort din stemme gyldig.

HVORDAN SER EN STEMMESEDDEL UD, NÅR DU BREVSTEMMER?

Når du skal brevstemme, ser stemmesedlen anderledes ud end på selve valgdagen. Når du brevstemmer, skal du selv skrive partibogstav og partinavn på stemmesedlen. Du behøver ikke udfylde feltet “Kandidatnavn”.

Skærmbillede 2022-10-11 kl. 10.28.41

Bor du i udlandet?

Hvis du befinder dig i udlandet, skal du kontakte den danske ambassade eller det danske konsulat for at afgive din stemme. Husk at gør det i god tid, så stemmen kan nå at komme hjem til din kommune før valget.

Klik her for at få en oversigt over danske konsulater og ambassader.

 

— ENGLISH —

Did you know that you can vote before the election day? Here is how to do it. 

It is crucial, that as many as possible vote for the election. Only this way we can asure that your voice gets heard.

 

HOW TO VOTE IN ADVANCE

  1. Find a location near you, where you can vote in advance. You can find a location by choosing your municipality on www.borger.dk (KLIK HER).
  2. When you arrive at the location, you must show validt identification- that could be your yellow health insurance card, driver´s license or passport. After that, you will receive a ballot.
  3. You, yourself have to fill out the ballot. It’s enough to write the party letter. If you desire to vote for Frie Grønne, you have to write party letter: Q (as shown on the ballot below).
  4. Put the ballot in the envelope you received, and return it to the staff.

Now you have voted in advance and made your vote valid.

WHAT DOES A BALLOT LOOK LIKE WHEN YOU VOTE IN ADVANCE?

When you vote in advance, the ballot looks different, compared to the ballot on election day. When you vote in advance, you do not have to fill out “candidate name” (“kandidatnavn”)

Skærmbillede 2022-10-11 kl. 10.28.41

Du you live out of country?

If you are abroad, you have to contact the danish embassy or the Danish consulate to cast your vote.
Click here to get a view over the Danish consulates and embassys.

HOW TO VOTE IN ADVANCE  (ARABIC)

HOW TO VOTE IN ADVANCE (URDU)