Nyheder

Sikandar Siddique: Regeringens klimasvigt kan blive en forbrydelse mod menneskeheden

Regeringens grønne løftebrud vil forstærke den klimakrise, der truer livet på planeten, som vi kender det, og som kan koste milliarder af mennesker livet. Det er skammeligt, uansvarligt og helt, helt uholdbart.

Af Sikandar Siddique, politisk leder i Frie Grønne (MF)

I morgen offentliggør Klimarådet sin længe ventede statusrapport over regeringens klimaindsats. Uanset hvad konklusionen bliver, står det for os i Frie Grønne smerteligt klart, at regeringen har svigtet den grønne dagsorden og slet, slet ikke gør nok for at bekæmpe det, som statsministeren selv har kaldt den største udfordring, menneskeheden står overfor.

Regeringen lovede, den ville tage klimakrisen seriøst og handle derefter – og der er da også blevet lagt nogle planer – men det er slet, slet ikke godt nok. Og de omgående reduktioner af drivhusgasser uden historisk fortilfælde, som FN krævede for tre år siden, har vi her knap to år inden i valgperioden ikke set skyggen af.

Dermed styrker og forværrer regeringen med sin utilstrækkelige ageren den klimakrise, der er på vej til at blive en klimakatastrofe, ja en civilisationskatastrofe, og vil kunne betyde, at planeten kun kan brødføde cirka 1 milliard mennesker. Altså mange milliarder færre mennesker end vi er i dag. Har alle de liv og alle de skæbner ikke nogen værdi for regeringen, må man spørge sig selv. Tror regeringen virkelig, at Danmark vil kunne klare sig i en langt mere voldelig og konfliktfyldt verden, hvor der er kamp om helt basale fornødenheder som vand, mad og ren luft?

Regeringen handler i hvert fald ikke som om, at ikke bare Danmarks skæbne, men hele vores civilisations skæbne er på spil. Men det er den.

Og derfor er regeringens handling eller mangel på samme skammelig. Den er uansvarligt. Den er et generationssvigt uden historisk sidestykke.

Længere er den ikke.

For os i Frie Grønne er regeringen dermed ved at gøre sig medskyldige i det, der ligner noget, der kan blive en forbrydelse mod menneskeheden.

Den opfattelse er vi i Frie Grønne ikke alene med: Tidligere på ugen fastslog 14 grønne NGO’er, at regeringen med den nuværende klimapolitiske kurs hverken lever op til klimaloven eller Danmarks internationale klimaforpligtelser.

”Når regeringen udskyder klimatiltag og overskrider drivhusgasbudgettet, skal omstillingen i de sidste år op til deadline i 2030 foregå meget hurtigt – hele 2,5 gange hurtigere, end hvad der skal ske de næste par år. Det er uhensigtsmæssigt at forvente så hurtig en omstilling af borgere og industri”, skrev en stribe repræsentanter for en lang række NGO’er forleden.

Det betyder for mig at se ikke bare, at regeringen svigter den lov, der selv har vedtaget, det betyder også, at regeringen svigter det grønne mandat, den blev valgt på i 2019, hvor tusind og atter tusinder gik på gaden for at kræve omgående klimahandling. Men værst af alt betyder det, at regeringen svigter planeten, naturen, dyrene og os, der bor på den. Den svigter de generationer, der kommer efter os.

For os i Frie Grønne er regeringen dermed ved at gøre sig medskyldige i det, der ligner noget, der kan blive en forbrydelse mod menneskeheden. Hvis manglende handling kommer til at koste milliarder af mennesker livet, er det vel svært at opfatte anderledes, selvom jeg godt er klar over, at det er store ord. FN’s generalsekretær har selv kaldt vores ageren en selvmorderisk krig mod naturen. Og sandheden er, at vi som art er ved at begå selvmord med åbne øjne. Det er på en gang surrealistisk og skræmmende. Men vi må ikke lade det ske.

Det handler om at sikre, at produkters pris afspejler den ødelæggelse, de har forårsaget på naturen ved at indføre en CO2-skat.

Det gode er, at coronakrisen har vist, hvor hurtigt og overbevisende, vi faktisk kan agere som politikere, samfund og borgere, hvis krisen opleves som farlig nok. Det er sådan, vi også skal agere nu – for at bremse klimakrisen.

Vi har tidligere fra Frie Grønne givet vores bud på, hvad der skal til. Det handler blandt andet om en Klimalov 2.0, men det handler også om meget mere end det.

Det handler om at erklære nødsituation for klimaet, som de har gjort det i så mange andre landes parlamenter.

Det handler om at halvere kødproduktionen i landbruget – og gerne endnu mere.

Det handler om at stoppe olie og gasudvindingen senest i 2030.

Det handler om at sikre omgående og vidtrækkende reduktioner af vores udledninger.

Det handler om at give naturen plads til at udfolde sig frit mange af de steder, hvor der er i dag er landbrug.

Det handler om at lukke de store svinefabrikker.

Det handler om at omlægge vores landbrug, så det producerer grønt til mennesker i stedet for at producere foder til dyr, vi kan slå ihjel.

Det handler om at sikre, at produkters pris afspejler den ødelæggelse, de har forårsaget på naturen ved at indføre en CO2-skat.

Det handler om at gøre frugt og grønt billigere og alt det klimaødelæggende dyrere.

Det handler om at bygge med træ i stedet for beton, hvor det er muligt.

Det handler om at gøre den kollektive transport langt, langt billigere og helst helt gratis.

Det handler om at få fossilbilerne ud af byerne.

Det handler om at investere i cykelstier og grønne åndehuller frem for flere motorveje og flere parkeringspladser.

Det handler om at gøre alt det. Og at gøre langt mere end det. Og det handler om at gøre det i en fart.

Klimarådets rapport bliver offentliggjort på et online pressemøde i morgen, fredag den 26. februar kl. 10.30.

Du kan læse mere om Klimarådet og dets arbejde lige her: https://klimaraadet.dk/da