Nyheder

SIkandar SIddique: Det er alt for let at slippe af sted med racisme

Mens Nye Borgerlige ønsker at afskaffe racismeparagraffen, vil vi i Frie Grønne sikre, at langt flere sager om racisme bliver prøvet ved domstolene. Det skal ikke længere være anklagemyndigheden, der egenhændigt bestemmer om en sag kan rejses.

Af Sikandar Siddique, politisk leder for Frie Grønne, Danmarks nye venstrefløjsparti

Igen og igen ser vi desværre, hvordan racisme og diskrimination spreder sig i vores samfund. Eksemplerne dukker hele tiden op på de sociale medier og i vores hverdag. Forleden var det en ung mand, ja, han var vel nærmest en stor dreng endnu, der har droppet sit efterskoleophold på grund af racisme. Før det har vi eksempelvis set tilfælde med mødre, der overfaldes og chikaneres i det offentlige rum i selskab af deres børn. Det er som om, det for mange er blevet ok at opføre sig racistisk og diskriminerende i det offentlige rum. Alt for mange frygter ikke længere at vise deres grimme racistiske side.

Jeg tror, at det skyldes, at vi fra mange politikere og meningsdannere oplever racistiske udtalelser – både herhjemme og i udlandet. Trumps fire år lange præsidentperiode har rykket normerne til det langt værre og der skal meget mere til, før diskriminerende udtalelser vækker opsigt. Herhjemme vedtager regeringen med bred opbakning racistisk og diskriminerende politik, som man har set det med bl.a. ghettoloven. Vi har folkevalgte, der er dømt for racisme og som fortsætter deres embede som om intet har hændt. Og statsministeren (ja, statsministeren!) sætter med sine generaliserende og ubehagelige udtalelser om såkaldte indvandrerdrenge ikke lige frem noget godt eksempel til efterfølgelse.

Fra Frie Grønne ønsker vi i stedet for at afskaffe racismeparagraffen at udvide den, så det i modsætning til i dag skal være muligt for os borgere selv at rejse sager om racisme.

Hvad er det for et land, vi er blevet? Hvordan har vi tilladt den glidebane? Og hvornår stopper vi det?

Der er, som jeg ser det, to veje for Danmark. Den ene er, hvor vi fortsætter som nu. Senest har vi set et nyt forslag fra Nye Borgerlige, der helt vil afskaffe racismeparagraffen. Ræset mod bunden fortsætter med andre ord. Alt skal være tilladt, der er ingen nedre grænse. Lad os smide ukvemsord i hovedet på hinanden uden konsekvenser.

Den anden vej er at tage kampen for lige rettigheder, ligeværd og et sobert samvær mellem os alle sammen alvorligt. Den vej vil vi gå i Frie Grønne. Vi har en stribe forslag til, hvordan vi kan styrke den retning for Danmark, men det, der er aktuelt lige nu, er et modsvar til Nye Borgerlige.

Fra Frie Grønne ønsker vi i stedet for at afskaffe racismeparagraffen at udvide den, så det i modsætning til i dag skal være muligt for os borgere selv at rejse sager om racisme.

I dag er det kun anklagemyndigheden, der kan rejse en sag (på baggrund af fx en anmeldelse fra en borger) – i modsætning til fx en sag om injurier, som man som borger selv kan rejse. Så vi vil lade det være op til dommerne at afgøre, hvad der er racisme. For anklagemyndigheden stopper i dag alt for mange sager – og det skal ændres.

På den måde kan vi forhåbentlig sikre, at det får konsekvenser for flere, der opfører sig racistisk. For som det er i dag, er det meget sjældent, at racisme får konsekvenser for den, der begår det. Vi må aldrig tolerere racisme eller ignorere det. For lige meget om det er på en efterskole, i et supermarked, på en arbejdsplads eller i det offentlige rum skal vi ikke tillade at folk chikaneres på grund af deres etnicitet, hudfarve, religion, tro eller seksuelle orientering, hvilket er det, der er omfattet af racismeparagraffen i dag.

Vi skal have nultolerance over for racisme. Og derfor skal vi gøre det muligt for den enkelte borger at få prøvet sin sag ved domstolene. Så vi kan få næstekærligheden tilbage i Danmark og humanismen kan blomstre.