Nyheder

Niko Grünfeld: Indfør anonymiserede ansøgningsprocesser i København Kommune

I dag stiller Frie Grønne forslag i Borgerrepræsentationen om at indføre anonymiserede ansøgninger i Københavns Kommune. For i Danmark er vi desværre vidner til, at mennesker diskrimineres systematisk og strukturelt. Diskrimination på arbejdsmarkedet i Danmark er desværre et udbredt fænomen.

Af Niko Grünfeld, medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune

Hver dag oplever mennesker at blive valgt fra på grund af deres køn, race, hudfarve, religion, politiske anskuelse, seksuelle orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

For i Danmark kan dit navn, dit køn eller din kønsidentitet, din alder, din religion eller din etniske oprindelse nemlig have afgørende effekt på, om du kommer til en jobsamtale.

Det lyder helt forkert, men det er desværre en realitet i Danmark.

Københavns Kommune skal gå forrest i bekæmpelse af diskrimination. Anonymiserende ansøgninger løser ikke problemet med diskrimination, men det er et oplagt og konkret ligestillingsværktøj, som kan implementeres omgående.

For hedder du Fatima eller Muhammed er dine muligheder væsentligt dårligere, end hvis du hedder Mette eller Rasmus. Hvis Fatima ovenikøbet bærer tørklæde, eller hvis Muhammed er transkønnet, forringes mulighederne yderligere.

Det vil sige, at problemet er intersektionelt. Jo flere diskriminationsgrunde et menneske repræsenterer, desto værre står det til.

I en ny dansk ph.d. konkluderer forfatterne, at minoritetsetniske kvinder, som bærer tørklæde, skal sende 60 % flere ansøgninger end etnisk danske kvinder for at blive indkaldt til en jobsamtale. En minoritetsetnisk kvinde uden tørklæde skal sende 18 % flere ansøgninger, og har man et mellemøstligt navn, skal man sende cirka 52 % flere ansøgninger, end hvis man har et dansk navn.

Er du kvinde og drømmer om en lederstilling, så er dine odds helt generelt dårligere end din mandlige kollegas. Denne faktor afspejler sig også i Danmarks ufatteligt ringe placering på Global Gender Gap report i 2020, målt på kvinder i ledelse, nemlig plads nr. 102.

De tendenser vi ser her, er faktisk ulovlige. For ifølge dansk lovgivning er forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forbudt. Hvad enten der er tale om direkte eller indirekte forskelsbehandling, så er det forbudt.

Københavns Kommune skal gå forrest i bekæmpelse af diskrimination. Anonymiserende ansøgninger løser ikke problemet med diskrimination, men det er et oplagt og konkret ligestillingsværktøj, som kan implementeres omgående.

Læs forslaget her.