Nyheder

Frie Grønnes vil åbne op: Nu er det de unges og kulturens tur

Det er tid til en større genåbning af samfundet, mener Frie Grønne. Den mentale sundhed skal prioriteres, fastslår sundhedsordfører Susanne Zimmer i forslag til plan for genåbning af samfundet

I nogle uger har smittetallene set rigtig fine ud. Vi har langt under 1000 nye smittede pr. døgn – faktisk kun 787 personer den 17. marts, og positivprocenten, antallet af nye smittede i forhold til antallet af test, har siden 1. februar ligget på omkring 0,3%. Det er på trods af, at den mere smitsomme engelske variant nu dækker 94,4% og kontakttallet ligger på 1, som det har gjort siden 1. februar. Det betyder, at én smittet person smitter en ny person.

Samtidig har vi fået vaccineret de fleste af vores ældste og sårbare borgere, og vaccinationen fortsætter i hastigt tempo. 196 mennesker var pr 17. marts indlagt med corona, hvoraf 25 lå på intensivafdeling med respirator. De tal har før været langt højere.

Tid til prioritering af mental sundhed

I Frie Grønne ser vi store personlige omkostninger ved nedlukningen, og selvfølgelig også økonomiske omkostninger. Det lave smittetal taget i betragtning er det nu på tide, at vi sætter trivsel og læring højere end frygten for corona. Børn og unge lider under nedlukningen. Og børn og unge, mennesker og familier som i forvejen er sårbare og udsatte betaler en høj pris.

I Frie Grønne mener vi, at tiden er kommet til af prioritere den mentale sundhed. Den kan ikke nødvendigvis reddes med hjælpepakker efterfølgende.

Frie Grønne ønsker en større genåbning

Vi er i en situation, hvor vi skal lære at leve med corona. Kun få bliver hårdt ramt af COVID-19 og antallet af indlagte er lavt.

Skulle vi komme i en situation, hvor antallet af indlagte stiger dramatisk eller når op på 700 indlagte, bør der midlertidig laves skærpede restriktioner. Er der en særlig stigning i bestemte områder, bør der etableres lokale eller regionale løsninger.

Frie Grønne ønsker en større, men stadig ansvarlig genåbning.

Forslag til faser i genåbningen

 1. Hver måned evalueres udviklingen, således at vi kan holde styr på smitten.
 2. Når alle borgere over 50 år og borgere i højrisikogrupperne er vaccineret åbnes landet yderligere.
 3. Efter at alle/næsten alle danskere er vaccineret åbnes landet uden restriktioner.

Først og fremmest ønsker vi at holde informationsniveauet i top og holde fast i, hvor vigtigt det er fortsat at afspritte, holde afstand og vise hensyn.

Forslag til genåbning den 29. marts:

 1. Alle uddannelser, herunder ungdoms- og voksenuddannelser, videregående uddannelser, højskoler med videre må genåbne.
 2. Alle grundskoler, efterskoler, klubtilbud, aftenskoler med videre må genåbne.
 3. Alle kulturinstitutioner må genåbne, dog med afstand mellem siddende tilskuere, og et max antal personer på baggrund af tilgængelige gulvarealer.
 4. Væresteder, dagcentre og socialpædagogiske tilbud må genåbne.
 5. Borgere, som bor på opholdssteder, prioriteres i form af besøg eller andre aktiviteter, som øger livskvaliteten med det forbehold, at alle på bo/opholdsstedet er vaccineret, både beboere og frontpersonale.
 6. Ældreområdet åbnes yderligere for besøg og andre aktiviteter, når opholdsstedets beboer og frontpersonale er blevet vaccineret.
 7. Forsamlingsloftet hæves til 20 personer og øges derfra gradvist som tidligere beskrevet.
 8. Alle liberale erhverv får mulighed for at genåbne med antalsbegrænsning.
 9. Store butikker får mulighed for at åbne på lige fod med andre butikker.
 10. Indendørs idræt må genåbne med antalsrestriktioner, som svarer til areal og idrættens karakter. Hvis der er mulighed for at overholde afstandskravene er tilskuere tilladt.
 11. Fitnesscentre må åbne med skærpede krav i form af antals- og afstandsregulering.
 12. Restauranter, cafeer og spisesteder, hvor man primært sidder, må genåbne, når afstandskrav overholdes

Alle steder har ledelsen/ejeren ansvar for at sikre, at der altid er tilgængeligt håndsprit og en optimeret rengøring på toiletter, håndtag, flader med videre.

Hver måned bør det vurderes om smittetallet fortsat er acceptabelt i henhold til de ovenfor opstillede kriterier, og det vurderes på baggrund heraf hvilke yderligere lempelser, som kan etableres, først og fremmest i forhold til forsamlingsrestriktioner og dernæst i forhold til f.eks. natteliv, festivaler og øvrige restriktioner.