Nyheder

Frie Grønne Råd

Landsmødet er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i april eller maj måned. I 2021 er datoen for landsmødet, d. 8. maj. Frie Grønne Råd er den øverste organisatoriske myndighed mellem landsmøderne. Frie Grønne Råd har det organisatoriske hovedansvar for at drive foreningen mellem landsmøderne, herunder medlemspleje, administration, valg af kandidater, det organisatoriske ansvar for Folketingsvalg, Kommunalvalg, Regionsrådsvalg, EU- valg samt økonomi og vedtægter.

Frie Grønne Råd består af i alt syv stemmeberettigede medlemmer samt en observatør uden stemmeret. Fire folkevalgte, to medlemsrepræsentanter fra foreningen samt en medarbejderrepræsentant. Et medlem fra Tænketanken Frie Grønne har observatørstatus og dermed ikke stemmeret.

Det er Frie Grønne Råd, der skal indkalde til det ordinære landsmøde via foreningens hjemmeside og dette skal ske senest seks uger før afholdelse. Indkomne forslag fra medlemmer skal være Frie Grønne Råd i hænde senest fire uger før afholdelse.

Frie Grønne Råd kan indkalde til ekstraordinært landsmøde såfremt dette kræves af enten fire medlemmer af Frie Grønne Råd eller 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer. Anmodningen skal være skriftlig, motiveret, angive dagsorden og tilsendes eller mailes Frie Grønne Råd.

Beslutninger på landsmødet bringes på foreningens hjemmeside ved førstkommende lejlighed. Det fuldstændige referat fra landsmødet offentliggøres senest seks uger efter landsmødets afholdelse på foreningens hjemmeside.