Nyheder

Frie Grønne: Beskat gevinst ved boligsalg for at bekæmpe ulighed

Frie Grønne vil bekæmpe ulighed ved at sætte en stopper for skattefri milliongevinster ved boligsalg. Samtidig vil Frie Grønne udfase afdragsfri lån og sikre os bedre mod boligbobler ved at nationalisere pengeskabelsen

Vi oplever i disse måneder endnu en gang et overophedet boligmarked, hvor boligejere i og omkring særligt København og Aarhus scorer millioner af kroner skattefrit på at lave absolut ingenting. Det øger uligheden og truer med at sende samfundet ud i en økonomisk krise, hvor de fattigste ofte betaler den højeste pris.

Mange eksperter og økonomer råber derfor vagt i gevær og opfordrer til regulering. Selv nationalbankdirektør Lars Rohde har i P1 27. november sidste år medgivet, at boligmarkedet minder om et pyramidespil, hvilket er ulovligt i Danmark.

Derfor foreslår Frie Grønne nu tre indgreb, der skal tæmme boligmarkedet og bekæmpe den ulighed, det skaber og som har betydet, at der er opstået nye klasseskel mellem ejere og lejere, mellem land og by og mellem de generationer, der kom ind på boligmarkedet i tide og dem, der ikke kan komme ind på det i dag.

Frie Grønne ønsker først og fremmest, at gevinsten ved boligsalg skal beskattes, hvilket sjældent sker i dag på grund af den såkaldte parcelhusregel, som Frie Grønne helt vil afskaffe.

I vores nabolande beskattes provenu af bolighandler på forskellig vis. I Sverige er skatteprocenten på provenuet 22 procent, i Norge 24 procent, mens det i Finland er op til 34 procent. I Tyskland betaler man normal indkomstskat af provenuet fra bolighandel, hvis man har ejet boligen i mindre end ti år.

Det skal vi i Danmark lade os inspirere af, mener Frie Grønne.

Frie Grønne vil ikke allerede nu lægge sig fast på en konkret model, men ønsker, at en given model skal leve op til følgende principper:

  • Skatten skal gøre op med bolighandel som en massiv ulighedsskabende faktor. Det skal ikke bedre kunne betale sig at eje en bolig end at have et almindeligt lønarbejde.
  • Skatten skal være progressiv og samlet set omfordelende.
  • Skatten skal ramme hårdest, når det drejer sig om salg relativt kort tid efter køb.
  • Betalt grundskyld og ejendomsværdiskat skal modregnes ligesom omkostninger til forbedringer af boligen trækkes fra beskatningsgrundlaget

Frie Grønne ønsker dertil at ændre hvilke lånemuligheder, der kan tilbydes af banker og realkreditinstitutter. Afdragsfri lån og lån med variabel rente er med til at overophede boligmarkedet, hvilket kunne ses, da introduktionen af den type lån ifølge Nationalbanken stod for over halvdelen af real prisstigningen på boliger i 00’erne.

Derfor vil Frie Grønne inden for en kort tidshorisont gøre det umuligt at låne med afdragsfrihed ligesom lån med variable renter med korte tidsperioder for rentetilpasning skal afskaffes inden for nogle år.

Endelig ønsker Frie Grønne, at pengeskabelsen skal nationaliseres og kun ske i Nationalbanken og ikke i de enkelte pengeinstitutter. Bankernes nuværende kreditmagt har været stærkt medvirkende til at skabe boligbobler og har i øvrigt også givet bankerne en alt for stor magt over samfundsudviklingen og skævvridningen af Danmark.