Nyheder

Susanne Zimmer: Den næste luftfartsstrategi skal begrænse luftfarten mest muligt

Dette indlæg bragt på Altinget.dk d. 29 august 2022

Susanne Zimmer, folketingsmedlem for Frie Grønne & kandidat i Nordjylland. 

Vi står i en galopperende klimakrise, hvis der er nogen, der skulle have glemt det. Derfor skal vi ikke udbygge fossil infrastruktur i en ny strategi, vi skal ændre vores livsstil og sætte høje afgifter på brændstof og passagerer, skriver Susanne Zimmer. 

Økonomisk vækst, beskæftigelse og sammenhængskraften mellem landsdelene er de tre centrale omdrejningspunkter i den nuværende luftfartsstrategi fra 2017, der blev lanceret under den tidligere VLAK-regering. Massiv udbygning af den fysiske infrastruktur og flere flyruter og -afgange på både internationalt og nationalt niveau var vejen frem for et moderne konkurrencesamfund, måtte vi forstå dengang.

Siden da har vi fået en klimalov, utallige grønne hensigtserklæringer fra folkevalgte politikere og bunkevis af IPCC-rapporter, der på uhyggelig vis understreger, at vi har behov for ”hurtige og vidtrækkende transformationer” på alle niveauer af samfundet for at kunne afværge et klimakollaps. Det gælder i allerhøjeste grad også transportsektoren.

Oven i det begyndende klimakollaps, vi nu også ser udfolde sig i Europa, har Rusland invaderet sit naboland, og det har tydeliggjort, hvor vigtigt en hurtig afvikling af fossil energi også er af andre årsager – af sikkerhedspolitiske hensyn og i solidaritet med Ukraine.

En grøn omstilling af luftfarten må nødvendigvis afspejle netop dét og ikke sektorens egne ønsker om økonomisk vækst, som der ellers har været kutyme for, når regeringen har landet utilstrækkelige ”klimaaftaler” og omstillingsstrategier for de andre sektorer som eksempelvis byggeriet og landbruget.

Ikke flere fly på vingerne

Når man ser bort fra de økonomiske væksteventyr, som erhvervslivet håber på følger med en evig udbygning og udvidelse af lufthavnene og andre infrastrukturprojekter i hele landet, så er fly på vingerne blot ét ud af mange transportmidler.

Og så er vi ved det, der faktisk bør være det grundlæggende: Vi har et behov for at kunne transportere os. Og det behov kan dækkes på mange måder – på kortere distancer kan vi skifte bilen ud med cyklen. På samme måde kan vi i langt højere grad skifte flyet ud med toget eller anden form for kollektiv, emissionslav transport, når vi skal bevæge os over længere strækninger.

Vi vil altså ikke have flere fly på vingerne, men derimod et andet transportmiddel, der kan tage os fra a til b. I Frie Grønne tror vi grundlæggende på, at vi er nødt til at ændre vores transportvaner. Vi er nødt til at ændre vores livsstil – fordi den nuværende kræver al for meget energi og lægger beslag på alt for mange ressourcer. Det er et ressource- og energidilemma, der grundlæggende ikke kommer til at ændre sig nok, selvom regeringens ”grønne” fly måske kommer på vingerne i 2030.

Andre transportformer

Derfor mener jeg ikke, at vi skal udvide lufthavnene. Eller fremme luftfarten. Derimod mener jeg, at vi skal begrænse den mest muligt.

I stedet bør en grøn omstilling af vores transport – herunder den eksisterende luftfart – inkludere høje afgifter på både brændstof og passagerer.

Danmark er ikke større end en snotklat. Derfor mener jeg, at vi bør lukke alle indenrigsruter. Vi skal have indført både brændstof- og passagerafgifter.

Vi står i en galopperende klimakrise, hvis der er nogen, der skulle have glemt det. I Frie Grønne siger vi nej tak til udbygning af fossil infrastruktur. Det gælder også vores lufthavne.

Til gengæld vil vi gerne have turbo på udbygningen af den elektrificerede kollektive trafik i hele landet. Timedriftsmodellen mellem de fire største byer, bakker vi også op om. Ja tak til udbygning af det europæiske tognetværk med flere afgange og nattog. Og ja tak til meget billigere kollektiv transport, så alle har mulighed for at bevæge sig fra a til b til en rimelig pris uanset størrelsen på deres pengepung.

Men hvad skal de ansatte i lufthavnene så lave, spørger I? Ja, det skal vi nok finde ud af. Lige nu mangler vi blandt andet hænder i den grønne omstilling og i vores omsorgs- og velfærdsfag. og kalder selvfølgelig også på en grøn, retfærdig omstilling af hele beskæftigelsesområdet.