Folketingskandidater

Rajesh Holmen

Rajesh 0011 1 Chris1million

KANDIDAT I KØBENHAVN: Rajesh Holmen er en af Danmarks mest aktive stemmer inden for flygtninge- og integrationspolitik. Han har arbejdet med socialt udsatte, flygtninge, som menneskerettighedsaktivist i Palæstina og kæmper indædt for vores fælles miljø og natur. 

 

Mit navn er Rajesh. Jeg er 33 år og bor på Vesterbro sammen med min dejlige kæreste og vores to piger på hhv. tre og to år.

Man kan nemt og som småbørnsfamilie komme til kun at tænke på sin egen baghave. Men der er vigtigere ting at kæmpe for, som rækker ud over vores egen lille hverdag og som handler om, hvordan vi skal behandle vores svagest stillede medborgere og hvilken retning vi som samfund skal gå, når det gælder klimakrisen.

Jeg er født i Indien, og kom i en meget tidlig alder på børnehjem efter at have mistet min biologiske mor, og have levet på gaden i et slumkvarter.

Jeg var heldig at havne på et godt børnehjem og efter noget tid at blive adopteret til Danmark, hvor jeg voksede op i en familie med de sødeste og mest kærlige forældre, man kunne forestille sig.

Min baggrund og opvækst har uden tvivl været med til at forme mig, og har haft en betydning for, hvem jeg er i dag. Jeg er optaget af de svagest stillede i vores samfund, som ofte kan føle sig overset – hjemløse, stofmisbrugere, enlige mødre, fattige børnefamilier, de arbejdsløse, de pressede pædagoger, lærere, sygeplejerske og andre offentligt ansatte, de ensomme, de sårbare, de syge, etniske minoriteter og socialt udsatte.

Jeg har arbejdet som piccolo, rengøringsassistent, i vuggestue og børnehave, på folkeskole og i specialklasser, på bosted for multihandicappede og med stofmisbrugere på Mændenes Hjem i København. Jeg har arbejdet med arbejdsløse og integration af flygtninge, været frivillig i Røde Kors for socialt udsatte børn og støttet hjemløse på Kirkens Korshær døgnvarmestuer. Jeg har været udsendt gennem Folkekirkens Nødhjælp i Nepal, Indien og Bangladesh og som ledsager og menneskerettighedsobservatør i Palæstina. Jeg har været frivillig brandmand og har været udsendt med Beredskabsstyrelsen i forbindelse med skovbrandene i Sverige og jordskælv og tsunami i Indonesien.

Jeg ønsker at være en stemme for de borgere i vores samfund, som ikke føler deres stemme bliver hørt, og som ikke føler sig inkluderet i fællesskabet.

I de seneste år har jeg arbejdet for at fremme flygtninges vilkår, rettigheder og inklusion i samfundet – både professionelt som rådgiver og integrationssagsbehandler i kommunalt regi og frivilligt i forenings- og bevægelsesarbejde som aktiv civilsamfundsaktør.

I 2015 mærkede jeg civilsamfundets velvilje og solidaritet med de nyankomne flygtninge, da jeg sammen med mere end 500 mennesker i Mellemfolkeligt Samvirkes baggård var med til at stifte ”Welcome To Denmark”-netværket.

Det var en folkelig bevægelse, der opstod som en protest mod den stramme udlændingepolitik og ud fra en individuel og kollektiv følelse af, at flygtninge –  i stedet for skræmmekampagner – fortjener at blive mødt med beskyttelse og velkomst. Med samme politiske velvilje som den vi dag er vidne til overfor ukrainske flygtninge, men som ikke kommer andre flygtninge til gode.

Den benhårde og følelseskolde linje på udlændingeområdet har længe givet mig en ubehagelig følelse i maven og en vedvarende lyst til at kæmpe for, at vi som samfund skal udvise medmenneskelighed og solidaritet med dem, der har allermindst, og som har måtte flygte fra deres land.

Jeg har i flere år deltaget i den offentlige debat om integration af flygtninge, og har stiftet Facebook-gruppen ”Positive historier om integration af flygtninge i Danmark” for at være med til at sætte fokus på de mange positive historier, hvor integrationen er vellykket, og som ofte ikke fanger mediernes eller politikernes søgelys.

Jeg er initiativtager, forfatter og hovedstiller på borgerforslaget om en mere human flygtningepolitik, som opnåede støtte fra mere end 50.000 danskere og 4 folketingspartier, men som desværre ikke blev vedtaget.

Jeg ønsker med afsæt i mine erfaringer og aktive engagement i bevægelserne at løfte kampen for de udsatte på politisk niveau som folketingskandidat for Frie Grønne, som mest indædt kæmper for et opgør med den hårde linje i dansk flygtninge- og udlændingepolitik.

En anden vigtig dagsorden som jeg gerne vil være med til at løfte, er klimakampen. Selv om der er sket fremskridt, må det være åbenlyst for enhver, at klimaet ikke prioriteres i tilstrækkelig grad, når den nationale klimaindsats gang på gang dumpes af Klimarådet, og verdens forskere fortæller os, at vi skal levere drastiske reduktioner i udledningen af drivhusgasser, hvis vi vil beholde en tryg tilværelse.

I stedet for at drive rovdrift på vores alles natur og komme med klimaudspil der freder de største forurenende virksomheder, kan vi gøre meget mere for at stoppe de klimaforandringer og kriser, som vi lige nu påfører verdens fattigste, fordi vi som et af verdens rigeste lande er med til at udlede mest CO2.

Jeg har været vegetar siden 2017 – selvom jeg godt kan lide kød. Jeg forsøger at leve klimabevidst i min hverdag ved at tage hensyn til klima og miljø i stort set alle mine daglige gøremål og beslutninger.

Men det burde ikke være op til mig eller den enkelte borger at redde klimaet, det er først og fremmest politikernes opgave. Derfor ønsker jeg at presse på og kæmpe for langt mere politisk klimahandling, som vi allerede er bagud på, så mine børn og fremtidige generationer ikke skal gå en usikker fremtid i møde, og så vi kan redde kloden og skabe mere retfærdighed for verdens fattigste.

Jeg ønsker at være en stemme for de danskere, der ligesom jeg, længe har været frustreret over:

  • Den måde vi behandler flygtninge og udlændinge på, hvor vi er blevet skrækeksemplet på en smålig, kynisk og umenneskelig politik, der ødelægger menneskeliv, splitter familier ad og som fastholder mennesker på flugt i midlertidighed, utryghed og i kummerlige vilkår på asylcentre eller udrejsecentre på ubestemt tid.
  • Politikernes nølen og manglende vilje til at handle på klimakrisen, og som synes at politikerne burde gå foran (i stedet for befolkningen) og gøre langt mere for at bremse den globale opvarmning.
  • De øvrige venstrefløjspartiers fortsatte støtte til den siddende regering trods den hårde og stramme udlændingepolitik og den langsomme og manglende handling på klimaområdet.

Derfor stiller mig til rådighed som kandidat til næste Folketingsvalg for Frie Grønne.

Jeg håber I vil være med i kampen og at I vil tage godt imod mig som kandidat.

I kan følge mig på min Facebook-side:

 

Kontaktoplysninger

Rajesh Holmen

Rajesh.holmen at gmail.com

Facebook | Instagram | Twitter | TikTok

Kredskoordinator

Nicholas Vinthen

Kobenhavn at friegronne.dk