Nyheder

Vi skal have et paradigmeskifte i dansk flygtningepolitik

Fakurian Design 1r0tptmheza Unsplash

I 20 år har skiftende regeringer kæmpet om at føre den ’strammeste’ og mest inhumane flygtningepolitik. Udover at besværliggøre integrationen betyder det også, at Danmark går glip af uudnyttet potentiale, men vigtigst og værst af alt, betyder det, at Danmark lader mennesker leve i komplet uvished og konstant frygt for fremtiden. Det er uværdigt for alle – og derfor er der brug for et paradigmeskifte på flygtningepolitikken.

Frie Grønne har udarbejdet 9 forslag, der kan være startskuddet for en menneskelig og solidarisk flygtningepolitik, der kan hjælpe mennesker i nød til bedre liv og lade mennesker udnytte deres potentiale ude i samfundet i stedet for at tilbringe årelange perioder af deres liv indespærret på centre, der holder dem nede.

  1. Danmark skal deltage i EU’s fælles asylpolitik og arbejde for en ny europæisk fordelingsnøgle
  2. Udrejsecentrene skal nedlægges
  3. Danmark skal årligt modtage 5000 kvoteflygtninge
  4. Hjemrejsestyrelsen skal lukkes
  5. Giv flygtninge ret til frihed, arbejde og uddannelse
  6. Sponsoraftaler mellem danske familier og flygtninge
  7. Mere fair og ensartet asylprocedure
  8. Danmark skal modtage klimaflygtninge
  9. Giv permanent ophold og statsborgskab efter 7 år

Hvis Danmark skal kunne håndtere fremtidens flygtningeudfordringer med den menneskelighed, værdighed og solidaritet, der er nødvendig for ikke at ødelægge liv og tabe menneskeligt potentiale på gulvet, skal vi have en helt ny retning på flygtningepolitikken – et paradigmeskifte.

Læs mere her