Nyheder

Tjenestemandsreformen skal dø

Ehimetalor Akhere Unuabona Twdw T Sfm Unsplash

Sygeplejerskerne har stemt nej til en ny overenskomst. Det sker i kølvandet på flere måneders debat om Tjenestemandsreformen fra 1969, der lige siden sin tilblivelse har delt det danske arbejdsmarked op i kvindedominerede fag og mandsdominerede fag. Med mindre løn til de kvindedominerede fag som konsekvens.

Danmarks sygeplejersker har fået nok. Nok af dårlig løn, der ikke matcher de hårde arbejdsvilkår, som de udsættes for dagligt. Derfor har de stemt nej til det seneste forslag til en overenskomst.  Og mens vi har god tradition for at lade arbejdsmarkedets parter finde hinanden i overenskomstforhandlinger uden politisk indblanding, så ser det noget anderledes ud med Tjenestemandsreformen. For den er netop et politisk misfoster født i en anden tid og har alt for længe skævvredet det danske arbejdsmarked, så pædagoger, socialpædagoger, jordemødre, sygeplejersker, socialrådgivere, radiografer, ernæringsassistenter og sosu’er opfattes som mindre værd.

Derfor er det også op til os politikere at aflive Tjenestemandsreformen. Det har Frie Grønne tidligere stillet forslag om, desværre uden den fornødne opbakning. Men efter sygeplejerskernes nej til en ny overenskomst bør Frie Grønnes politiske kollegaer på Christiansborg indse, at den ulighedsskabende reform må lade livet og gøre plads til et mere ligestillet lønsystem. Tiden er på alle måder løbet fra den måde at opfatte sygeplejerskernes arbejde.

”Frie Grønne står selvsagt entydigt bag sygeplejerskernes krav om bedre løn. For vi burde for længst have fået ligeløn i Danmark. Men sygeplejerskerne kæmper ikke bare for sig selv, men for alle mænd og kvinder i Danmark, der påvirkes af Tjenestemandsreformen. Vi skylder dem som politikere at tage et opgør med reformen”, siger Frie Grønne politiske leder, Sikandar Siddique.

En strejke blandt sygeplejerskerne kan ifølge estimater strække sig i op til otte uger, hvorefter deres strejkekasse efter alt at dømme vil være udtømt.

”Når sygeplejerskerne fra på lørdag strejker vil vi danskere rigtigt få at mærke, hvilken livsvigtig funktion de dagligt varetager i vores samfund. Og jeg ved også, at mange af sygeplejerskerne har det skidt med at skulle strejke i forhold til deres patienter. For det er nu engang deres arbejde at tage sig af selvsamme patienter. Men de har ikke andre valg, når de så længe har måtte kæmpe mod ulige lønforhold, uden skyggen af håndsrækning eller løsninger fra Christiansborg”, understreger Sikandar Siddique.

I Frie Grønne tager vi ligestilling seriøst og bakker derfor sygeplejerskernes kamp for bedre løn 100 procent op.