Nyheder

Susanne Zimmer: Skovens dag – pas godt på vores gamle træer

I anledning af Skovens dag foreslår Frie Grønne, at vi passer endnu bedre på vores gamle træer. Det gør vi med et beslutningsforslag, der behandles 4. maj i Folketing.

Søndag den 21. marts er Skovens Dag. Siden 1994 er dagen blevet fejret rundt om i landet med alle mulige aktiviteter lige fra guidede ture, træklatring og bålmad til fremvisning af skovfolkets værktøj.

Meningen er, at vi skal komme med ud i skoven og opleve dens muligheder og værdi. Det er klart, at der på grund af coronasituationen ikke bliver afholdt mange arrangementer i år. Men sjovt nok, så har coronaen netop fået mange flere mennesker ud i skoven. Mange har fået øjnene op for skoven, fordi det er stedet med plads til alle. Det er stedet til ro og fordybelse og til at kunne føle sig som en del af naturen, og hvor man kan nyde fugle, insekter og smådyr.

Hvad er det egentlig, vi kalder for skov?

Paradoksalt nok er der bare ikke særlig megen reel naturskov – urørt skov – tilbage i Danmark. Faktisk klassificeres kun under én procent af vores skove som urørt skov. Vi har bare vænnet os til at skov kan være hvad som helst – lige fra plantagelignende grantræer og birketræer på snorlige rækker til blandingsskov. Desværre er langt den meste skov driftsskov, som er delt op på samme vis som landbrugets marker og drives som monokultur. Selv vores alle sammens skov – statsskoven – er på nær 2% driftsskov.

Ikke nok med, at størstedelen af vores skov er driftsskov, hvor biodiversiteten kunne have haft meget bedre forhold, så bliver halvdelen af skoven brugt til brænde og energiforsyning. I stedet for at blive ved med at brænde vores skove af, burde vi satse meget mere på grøn, vedvarende energi. At frigive den CO2, som er opsamlet i træerne til ny CO2 ved afbrænding, er ikke godt for vores klima og målet om 70% reduktion. Store og gamle træer er unikke – også i deres funktion som luftrensere. De store optager i løbet af et år 22kg CO2 som bliver omsat til ilt.

Driftsskov kan være fint, men lad os overlade det til private skovejere, som kan tjene penge på træ. Vi har brug for træ til at optage CO2 og til byggeri, så vi kan minimere forbruget af den CO2 udledende betonproduktion og sparsomme råstoffer i øvrigt, for eksempel ler til mursten.

Vi, staten, ejer omkring 20 % af de danske skove. Lad os omlægge alle statsskove til skove på naturens betingelser. Lad os give et godt livsgrundlag til resten af naturen, for eksempel de 75% af vores fuglearter, som lever i skovene.

Vi skal værne om de gamle træer

De fantastiske træer er ikke bare i skoven. De er heldigvis også i byerne og på kommunernes og statens øvrige arealer. I Frie Grønne mener vi, at det offentlige har en særlig forpligtigelse til at værne om vores træer, særligt de gamle og ikoniske. Heldigvis har mange kommuner fået øjnene op for træernes mange kvaliteter og har en træpolitik, som for eksempel at de hver gang de fælder et træ, skal de plante fire nye. Det er godt, og det håber jeg, at andre kommuner vil lade sig inspirere af.

Men i Frie Grønne ønsker vi en meget strengere og helhjertet beskyttelse af gamle ikoniske træer. De har ret til at være her lige såvel som vi mennesker har. De har deres eget økosystem fyldt med liv, de skaber hyggelige miljøer, de giver skygge og ikke mindst ilt til os. Derfor har vi fremsat et beslutningsforslag om en juridisk bindende udpegning og større beskyttelse af træer, læbælter osv. på offentlige arealer. Forslaget kommer til 1.behandling den 4.maj, netop hvor vores træer og skønne skove viser sig fra en af deres allersmukkeste sider.

Mere af den urørte natur

Hvis vi beskytter de gamle træer og bakker op om at udlægge skov til urørt skov og vild natur, bakker vi både op om vores internationale forpligtelser om at fremme biodiversiteten og giver os selv mange flere muligheder for at udforske naturens vidundere. Ikke bare på Skovens Dag, men hver dag.