Nyheder

Susanne Zimmer: Nu er det nok – vi skal ikke have flere motorveje i Danmark

Regeringen vil bruge mindst syv milliarder kroner på en ny motorvejsforbindelse over Egholm i Nordjylland. I stedet for at bygge flere motorveje i naturområder bør vi se fremad og tilgodese natur og klima ved at etablere nye og klogere løsninger i vores infrastruktur.

Af Susanne Zimmer, MF, Frie Grønne

Nu må det være tid til at træffe en fornuftig beslutning. En beslutning, hvor unik natur ikke ødelægges, og hvor mange mennesker ikke påføres store støjgener eller syv meter høje støjafskærmninger.

Den opdaterede VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) af en motorvejsforbindelse over Egholm viser, at motorvejen flere steder skal hæves på grund af grundvandet og blød jordbund. Derfor skal motorvejen på længere strækninger bygges på dæmninger, hvilket betyder, at støjgenerne bliver endnu mere markante. Desuden skal motorvejen mod nord føres over jernbanen til lufthavnen og mod syd over E45 – ganske vist i en lidt større afstand fra Dall og Dall Villaby.

Hvordan vil en høj støjskærm tage sig ud i henholdsvis bymiljøet og landskabet?

Ved Hasseris Enge er det endnu uafklaret, hvordan støjgener skal tackles. At motorvejen er flyttet 200 meter mod vest hjælper ikke i væsentlig grad, slet ikke når den samtidig kommer til at ligge højere i landskabet. Som beboerne ved Silkeborgsmotorvejen har måtte sande, er støj svær at beregne, og i VVM-redegørelser opererer de yderligere med gennemsnitsværdier for støjen hen over et døgn!

Støj er ikke bare irriterende, men også stressende og sundhedsskadelig. Miljøministeriet har tidligere vurderet, at mellem 200 og 500 mennesker hvert år dør for tidligt på grund af støj.

Også i forhold til klimamålsætningen på 70 % CO2-reduktion er det en forkert retning at etablere mere motorvej, fordi flere motorveje genererer mere trafik.

I forhold til natur- og miljøpåvirkningerne vurderes det i VVM-opdateringen, at der indenfor de sidste syv år ikke er sket store forandringer i området, men det er der på landsplan!

Naturtilstanden i Danmark er blevet væsentlig forringet indenfor de seneste år. Siden forrige biodiversitetsbarometer fra 2017, er der sket direkte tilbageskridt for syv ud af de 19 vurderede Aichi-mål (FN´s naturmål), som vi i Danmark har forpligtet os til at opfylde, og ingen af de 19 mål er helt opfyldt, vurderer Danmarks Naturfredningsforening og WWF.

Det største problem for naturen er mangel på plads, så det er et direkte tilbageskridt at inddrage mere natur til motorveje, og i dette tilfælde helt absurd, fordi der er tale om Natura 2000 områder, og flere fredede arter som den lysbugede knortegås og strandtussen lever her.

Også i forhold til klimamålsætningen på 70 % CO2-reduktion er det en forkert retning at etablere mere motorvej, fordi flere motorveje genererer mere trafik, og samtidig ved vi ikke hvordan infrastrukturen udvikler sig. Vi har under corona-krisen lært, at det er muligt at arbejde mere fleksibelt, arbejde hjemme og forskydemødetider. Det giver færre biler på vejene. Delebilsordninger skyder frem, arbejdet med selvkørende biler er intenst – alt sammen peger imod et ændret trafikmønster og ikke mod en dyr og råstoftung motorvej.

Jeg håber, at støttepartierne nu vil markeres sig og gøre deres indflydelse gældende overfor regeringen i de kommende transportforhandlinger.

Det er tåbeligt at bruge mindst syv milliarder kroner på en ny motorvejsforbindelse over Egholm. I Frie Grønne mener vi faktisk ikke, at der skal etableres flere motorveje i Danmark, vi vil se fremad, tilgodese natur og klima og etablere nye og klogere løsninger i vores infrastruktur.