Nyheder

Susanne Zimmer i Globalnyt: Naturmord skal kriminaliseres

For et par måneder siden florerede videoer fra Amazonas på de sociale medier, hvor miljøaktivister havde fundet et hul i en kæmpe olierørledning, der var sprunget læk midt i regnskoven.

Olien simpelthen fossede ud og spredte sig videre ind gennem skoven med floden, der løb lige ved siden af. Grusomme billeder. At der gik hul på røret var olietransportselskabets OCP’s ansvar, men lur mig, om der nogensinde er nogen, der kommer til at blive holdt rigtigt til ansvar for de katastrofale miljøødelæggelser, virksomheden skaber?

Stop virksomheders straffrihed

Det nylige olieudslip ud for Perus og Nigerias kyster. Landbrugsgiganters hastige afskovning af Amazonas. Tunge trawleres ødelæggelser af havets rev. Alt sammen ødelæggelser, som fører til tab af biodiversitet, fyrer op under klimakrisen og fratager lokalsamfund deres livsgrundlag.

Som det er lige nu, er vores juridiske systemer slet ikke i stand til at holde virksomheder og andre aktører til ansvar for deres natur- og miljøødelæggelser. Juraen afspejler med andre ord ikke vores værdier og er ikke medskabende for den verden, vi gerne vil have. Tværtimod nyder virksomheder alt for ofte alt for stor beskyttelse på bekostning af mennesker og miljø.

Der er et uomtvisteligt faktum, at det er alt, alt for let at slippe afsted med at ødelægge vores natur og fyre op under vores brændende planet uden på nogen måde at blive holdt til ansvar for det. Faktisk er det stadig noget af det, der sikrer den allerstørste profit til direktører og ejere af store minegiganter og olieselskaber. Et højt afkast betyder mange penge til lobbyister og jurister, der til enhver tid kan nedkæmpe lokale domstole og skaffe sig af med lokale miljøaktivister, der råber lidt for højt. Det er helt sindssygt. Det kan ikke passe, at man, bare fordi man har mange penge og meget magt, kan slippe for at tage ansvar for sine handlinger. Det skal vi lave om.

Derfor støtter vi i Frie Grønne op om de aktivister, jurister og politikere der utrætteligt arbejder for at sikre en meget bedre miljøbeskyttelse til glæde for klima, miljø, mennesker og natur. Stop Ecocide-kampagnen arbejder for at få naturmord tilføjet til Rom-statutten, som udgør det juridiske grundlag for Den Internationale Straffedomstol, ICC. Ideen er at individer skal kunne forfølges på baggrund af mord på naturen ligesom individer kan forfølges for folkemord og forbrydelser mod menneskeheden.

En gruppe jurister kom sidste år med en definition på naturmord, som er blevet modtaget positivt blandt mange organisationer og aktivister verden over. Det giver for os at se rigtig god mening. Krænkelser af menneskerettigheder hænger uløseligt sammen med overgreb på vores natur og fælles livsgrundlag.

Danmark skal støtte op om ecocidekampagnen

I 2019 kom ø-staterne, Vanuatu og Maldiverne, med en appel om at tilføje naturmord til listen over hvad man kan forfølges for under den Internationale Straffedomstol. Siden da har temaet været diskuteret i flere lande og været på dagsordenen i EU. I december sidste år vedtog Belgien en resolution, som forpligter regeringen til at arbejde for at gøre naturmord til en kriminel handling på både nationalt og internationalt niveau.

Danmark skal selvfølgelig følge med. Derfor har Frie Grønne indkaldt udenrigsminister Jeppe Kofod (S) til en forespørgselsdebat i folketingssalen, hvor han skal redegøre for regeringens holdning til initiativet og om regeringen har tænkt sig at følge med den internationale bevægelse for at tilføje naturmord til Rom-statutten. Det glæder vi os meget til og håber selvfølgelig på en minister, der kan se fornuften i at skærpe beskyttelsen af de mest sårbare, vi har – nemlig vores miljø, oprindelige befolkninger og lokalsamfund i det globale syd, som oftest ender ud med at være de største tabere af virksomheders grådige jagt på profit på bekostning af alt andet.

Vi har behov for en stærk alliance

Gode ideer og progressive tanker kommer sjældent fra Christiansborgs lange gange. Hvis det her er et tiltag, vi skal nå i mål med, har vi brug for en stærk alliance både på tværs af politiske partier og civilsamfund. Vi har brug for stærke nord-syd-alliancer af progressive aktivister, særligt fordi naturmord ofte er en internationalt problem. Kampen for at få anerkendt naturmord adresserer strukturelle problemer, som vi skal tackle i fællesskab og i solidaritet dér, hvor vi kan.

Næste uge er international aktionsuge for kampagnen Stop Ecocide, og der er store demonstrationer i flere store europæiske byer. Vi håber, at vi næste år vil være mange herhjemme også.

Indlægget er bragt i Globalnyt d. 18 marts 2022