Nyheder

Susanne Zimmer: Alt for mange svin!

Vi producerer 33 millioner svin om året i Danmark, og det har på mange planer store konsekvenser.

De mange svin giver en stor CO2 belastning, kvælstof og fosforforurening af vores vandløb til skade livet der, ammoniakfordampning er ødelæggende for vores sundhed og skaber lugtgener for naboerne.

Det har også betydning for vores biodiversitet. Foderproduktionen tager plads fra den, og ensidige dyrkningsformer og konventionelle dyrkningsformer forgifter naturen og ødelægger humuslaget, og den store sojaimport er medvirkende til fældning af regnskov.

I Frie Grønne ønsker vi mindst en halvering af svineproduktionen og lukning af de store konventionelle industrilandbrug senest i 2030.

Jeg spurgte derfor i et åbent samråd, om ”Fremtidens landbrug”, landbrugs- og fødevareminister Rasmus Prehn, om han ville arbejde for svinekvoter, som de med stor succes gør i Holland? Han besvarede ikke den del af mit spørgsmål, men kom med en fin ros til Frie Grønnes aktivitetsniveau indenfor det grønne område.

Derfor har jeg efterfølgende stillet ham et §20 spørgsmål. ”Hvad er ministerens holdning til Hollands indførelse af svinekvoter med henblik på at begrænse mængden af svin, som Holland har fået tilladelse til af EU, og er ministeren positiv over for at arbejde for at indføre en lignende ordning i Danmark af hensyn til miljø, natur, klima, sundhed og landmænd, eventuelt med brug af midler fra CAP søjle 2 (Echo Schemes)?” og vil få et svar indenfor en uge.

Der er rigtig meget indenfor landbruget, som skal gentænkes og udvikles for at landbruget kan komme i harmoni med naturen og dyrevelfærd sættes i centrum. Det har vi i Frie Grønne bud på og krav til.

Produktionsformer findes, de skal bare udvikles yderligere og skaleres op. Et af de gode eksempler er skovlandbrug, men først og fremmest skal landbruget omstillet til en langt større vegetabilsk produktion.