Nyheder

Stop skovrydning i Amazonas

Amazon fire

Amazonas brænder stadig. Og det går stærkt. Derfor er Frie Grønne medunderskriver på et åbent brev til formanden for det brasilianske senat.

Vi er samlet set 31 danske folketingspolitikere der indtrængende beder senatet om ikke at gennemføre to lovforslag, der vil svække miljøbeskyttelsen, fordrive den lokale befolkning fra deres hjem og føre til øget afskovning i Amazonas. De to lovforslag er en del af det, der populært kaldes Ødelæggelsespakken.

Til COP26 lovede Brasilien, at man arbejder målrettet på at sikre en god og ambitiøs miljøbeskyttelse af Amazonas, der netop nu med hastige skridt nærmer sig irreversible tipping points. Brasiliens CO2-udledning steg i 2020 med 9,5 % primært på grund af afskovning. Alligevel arbejder Bolsonaro og agroindustrien i Brasilien benhårdt på at endnu mere af regnskoven skal ryddes og gøre plads til blandt andet landbrug og anden business.

I Frie Grønne bakker vi op om miljø- og klimabevægelser der både i Brasilien og internationalt arbejder for at sikre rettigheder og miljøbeskyttelse. Det kan dog ikke stå alene. Når vi kræver, at Brasilien skal leve op til sit ansvar, skal vi gøre det samme herhjemme. Nogle af de største årsager til skovrydning i Amazonas er efterspørgslen på dyrefoder, tømmer og biomasse. Den efterspørgsel kommer blandt andet fra os selv. Derfor skal vi selvfølgelig markant reducere og forandre vores forbrug i Danmark. I respekt for planeten. I respekt for den lokale befolkning i Amazonas. Og i respekt for dem, som klimakrisen rammer allerhårdest. Og selvfølgelig fordi vi ikke har andet valg.

Læs hele brevet her