Nyheder

Stop med at bruge havet som skraldespand for plastik, kemikalier og kvælstoffer

Fisk

I foråret er der politisk fokus på marine nationalparker, trawlfri zoner og en havplan for det danske havmiljø. Derfor har vi samlet nogle af de tanker og visioner, Frie Grønne har for den danske havpolitik.

Havet skal forvaltes ud fra en økosystembaseret tilgang, som er funderet i den nyeste videnskab og bunder i en holistisk tilgang og forståelse af forvaltningen af vores fælles ressourcer. Hensyn til de planteære grænser og økologiske balancer skal vægte absolut allerhøjest. Fiskeri og høst af havets ressourcer skal ske på en skånsom måde, så vi belaster det marine miljø mindst muligt og samtidigt får mad på bordet.

Et hav i sund balance er afgørende for livet på jorden såvel som i vandet. Havet er vores lunger. Havet er vores køkkenhave. Klimakrisen truer havets liv. Forsuringen stiger i takt med vores CO2-udledninger. Derfor skal en bæredygtig omgang med havets miljø bakkes op af en ambitiøs og radikal klimapolitik af hidtil usete dimensioner. Havet skal være hjem for biodiversitet, og vi skal værne om dens herlighedsværdi. Sunde kyster og et sundt havmiljø er også et vigtigt grundlag for bæredygtig turisme, lystfiskeri og andre rekreative aktiviteter.

Havets miljø er truet

Vores rovdrift på havets ressourcer og brugen af det som skraldespand for plastik, kemikalier og kvælstoffer fører til helt uoverskuelige konsekvenser.

I øjeblikket rangerer Danmarks havplan absolut lavest i sammenligning med andre lande i Østersøregionens havplaner1, og særligt når det drejer sig om naturhensyn og miljømål. Kun fem ud af 109 vandområder har god økologisk tilstand. 7 ud af 8 prioriterede naturtyper i det danske hav er i stærkt ugunstig tilstand2. Vores hav er presset både i Danmark og i resten af verden. Torsken er tæt på udryddelse herhjemme. Listen er lang. Vi skal genoprette havets miljø, og det kræver en massiv indsats og benhård prioritering.

Beskyttelse af havområder og bæredygtigt fiskeri

Vi prioriterer naturen og en skånsom og begrænset brug af dets ressourcer. Vilkåret er, at naturen har grænser. Dem skal vi respektere. Vi har en målsætning om at mindst en tredjedel af havet skal være beskyttet og heraf skal mindst en tredjedel være strengt beskyttet. Både på globalt, europæisk og nationalt niveau inden 2030. Derudover skal vi have en målsætning om et fuldstændigt forbud mod bundtrawl i 2028.

Den mad, vi får fra havet, vil blive mere lokal, da den fanges mere i vores egne farvande. Det er godt. Ligesom det danske landbrug, skal vores brug af havet også være mere lokalt baseret og meget mindre belastende. Vi vil have et regenerativt forhold til havet. Mad skal ikke længere være et biprodukt i jagten på profit, men derimod et mål i sig selv at sikre bæredygtig mad til alle inden for de naturlige grænser, vi er afhængige af. Både på kort og lang sigt. Vi skal fokusere på hvordan vi bedst hjælper til at forbedre og genoprette naturen.

Vi håber, du vil være med.

LÆS FRIE GRØNNES HAVPOLITISKE POSITION HER