Nyheder

Sikandar Siddique: Udvid valgretten og dermed vores demokrati

57 Img 8846

Når et demokrati fungerer, er det, fordi det udnyttes aktivt af de mennesker, der lever i det. Det er det, der gør det til en både smuk og effektiv styreform, og det ligger endda i ordets oprindelse. Demos – Folket og Kratos – Magt. Derfor er det også fantastisk, når millioner af borgere i sidste uge udøvede den omend begrænsede magt, vi har i Danmark, til regions-og kommunalvalget.

Men når det inden for det næste halvandet år bliver tid til Folketingsvalg igen, er der en enorm gruppe mennesker i vores samfund, der ikke får lov til at deltage i det demokrati, de bor i. Næsten en halv million borgere over 18 år må ikke stemme til Folketingsvalget, fordi de ikke lever op til kravet om statsborgerskab. I Frie Grønne mener vi, at det er forkasteligt i et samfund, der skulle forestille at være styret af de mennesker, der lever i det, at vi har en enorm gruppe, der er tvunget til at leve som andenrangs borgere uden samme rettigheder – en slags tilskuere til det demokrati, de lever i.

Et demokrati må i sagens natur være fordi borgere, der lever i det, og ikke kun for en særlig gruppe af dem.

Derfor vil vi have udvidet valgretten og dermed vores demokrati. I dag er det nedskrevet i Grundloven, at man skal være dansk statsborger for at have valgret, og det er den betingelse, vi vil have et opgør med. I stedet skal alle, der har haft lovligt ophold i Danmark i fire år eller derover, have valgret.

På den måde sikrer vi, at en langt større del af vores voksne borgere tager aktivt del i samfundet og samtidig oplever en grad af medbestemmelse og dermed anerkendelse.

Et demokrati må i sagens natur være fordi borgere, der lever i det, og ikke kun for en særlig gruppe af dem.

Det rødbedefarvede pas har fået en helt særlig status, specielt på højrefløjen, de seneste år, hvilket blandt andet kommer til udtryk i den seneste aftale om statsborgerskab, hvor regeringen forpligtede sig til at opgøre de såkaldte »MENAP-lande« – altså lande med overvejende muslimsk befolkning – som en gruppe for sig i stedet for at lade dem indgå i »ikkevestlige« som tidligere.

Men med en ændring af valgretten kan mennesker deltage i demokratiet uden at skræmte højrefløjspolitikere er nødt til at dele flere danske pas ud. Som reglerne er i dag, lever vi under demokratisk apartheid, hvor en gruppe borgere ikke har de samme grundlæggende rettigheder, som resten af befolkningen. Modstanden mod at inkludere særligt vores muslimske medborgere i demokratiet, viste sig også op til kommunalvalget, da Peter Skaarup (DF) kaldte det »valgmanipulation«, at der er blevet indsat valgbusser for at hjælpe udfordrede borgere ned til valgstederne.

Knap hver tiende borger i et af verdens rigeste og mest veludviklede demokratier er sat fuldstændigt uden for demokratisk indflydelse.

Ud af de knap 820.000 indvandrer og efterkommere, der ifølge Danmarks Statistik lever i Danmark, er 662.000 over 18 år.

Omkring 440.000 af dem har ikke statsborgerskab og må derfor ikke stemme til folketingsvalg. Det svarer altså til mere end ni procent af den samlede befolkning over 18 år. Knap hver tiende borger i et af verdens rigeste og mest veludviklede demokratier er sat fuldstændigt uden for demokratisk indflydelse. Langt størstedelen af den gruppe har »ikkevestlig« baggrund.

Forslaget vil kræve en grundlovsændring, men det er der absolut heller ingen grund til at frygte. Grundlovsændringer har ligefrem tradition for at inkludere flere borgere i den demokratiske deltagelse. I 1915 fik kvinder og tjenestefolk stemmeret, mens ændringen i 1953 sikrede kvinder i tronfølgen og automatisk statsborgerskab til grønlandske medborgere.

I Frie Grønne har vi en vision om et langt mere direkte demokratisk samfund, hvor borgerne har medbestemmelse over de beslutninger, der omhandler dem selv deres egne liv, og hvor alle har forståelse for, at solidaritet, samhørighed med naturen og gensidig respekt for hinandens rettigheder er helt afgørende for samfundets sammenhængskraft.

For at kunne komme dertil kræver det en langt stærkere demokratisk og solidarisk dannelse af vores medborgere, så de lærer at forstå og respektere det ansvar, der følger med ægte demokratisk magt. Vi skal have myndiggjorte borgere. Et første skridt på vejen kunne passende være at sørge for, at ingen er sat helt udenfor indflydelse i vores samfund.

 

Debatindlægget er bragt i Berlingske d. 29/11-2021