Nyheder

Sikandar Siddique: Tvangsflytninger og nedrivninger af gode boliger skal stoppes

Det er helt uholdbart, at tusindvis af borgere bliver tvunget fra deres hjem og at gode boliger bliver revet ned. Den racistiske og diskriminerende ghettopakke skal droppes

Af Sikandar Siddique, politisk leder for Frie Grønne, Danmarks nye venstrefløjsparti.

I dag skal Folketinget debattere et rigtig vigtigt borgerforslag. Det drejer sig nemlig om borgerforslaget ”Ophæv loven om nedrivning og salg af almene boliger og afskaf de såkaldte ”ghettolister””.

Borgerforslaget fik allerede i fjor opbakning fra over 50.000 borgere og skal derfor behandles i Folketinget.

I Frie Grønne er vi helt, helt enige i borgerforslaget – faktisk havde vi tænkt os selv at stille forslaget, hvis ikke det opnåede støtte fra de krævede mindst 50.000 borgere.

Der er tale om statsracisme, hvilket vi på ingen måde må acceptere.

For det er så vigtigt, at vi får gjort op med den diskriminerende og racistiske tilgang, der betyder, at etnicitet alene er et kriterie, der kan afgøre, om mennesker skal tvangsflyttes og gode boliger skal sælges eller rives ned.

Det er simpelthen ikke noget, der burde kunne finde sted nogen som helst steder – og slet ikke i Danmark.

Den såkaldte ”ghettopakke” blev vedtaget i 2018 af blandt andre Socialdemokratiet og SF og jeg fatter simpelthen ikke, at man vil være med til at diskriminere på den måde, som tilfældet er i dag, hvor op til 11.000 borgere står til at kunne blive tvangsflyttet.

I Frie Grønne vil vi bekæmpe racisme og diskrimination over alt. Men det er særligt vigtigt at bekæmpe, når det er staten, der forskelsbehandler, for så er der tale om statsracisme, hvilket vi på ingen måde må acceptere.

Borgerforslaget får næppe opbakning fra et flertal af Folketingets partier i dag (men man har jo lov at håbe og det gør vi), og derfor er det vigtigt, at vi også efter i dag fortsætter kampen for at stoppe tvangsflytninger, nedrivninger og den diskriminerende ”ghettopakke.”

Du kan følge debatten på Folketingets TV på Folketingets hjemmeside www.ft.dk