Nyheder

Sikandar Siddique: Neoliberalismen bør erstattes af en feministisk økonomi, der værdisætter mennesker og natur

Neoliberalismens forståelse af værdi skaber et åndeligt fattigt samfund. Her er omsorgsarbejde værdiløst, bedre børnehaver er en udgift og naturen uden økonomisk værdi. En feministisk økonomi vil værdisætte alt det, der for alvor betyder noget.

Sikandar Siddique præsenterede lørdag d. 13. marts Frie Grønnes tanker om at skabe en feministisk økonomi. Det skete i en kronik i Dagbladet Information. Kronikken kan læses i Information og herunder:

Af Sikandar Siddique, politisk leder for Frie Grønne, Danmarks nye venstrefløjsparti

Som feminist og søn af en indvandrerkvinde, der kom hertil fra Pakistan for 50 år siden og havde en uddannelse på et niveau, der dengang var helt usædvanligt for ’en som hende’, er der stadig mange ting, der er helt oplagte at kæmpe for her efter Kvindernes Kampdag.

#MeToo-bevægelsen har omsider fået et gennembrud herhjemme, samtykkeloven har givet kvinder (og mænd) retten over egen krop, og i USA har vi fået den første kvindelige vicepræsident, der tilmed også er den første afroamerikanske og asiatiske vicepræsident.

Nogle sejre er afgrænsede og specifikke, andre er revolutionære nybrud, der stadig vil folde sig mere ud og få betydning for flere og flere. Men uanset hvad går det stadig alt, alt for langsomt, og den overordnede prognose er fortsat, at det vil tage omkring 100 år, før verden er i mål med at sikre reel ligestilling. Så lang tid har vi ikke.

Ligestilling bør være en grundlæggende rettighed for alle. Noget, der simpelthen ikke er til diskussion eller forhandling: Lige rettigheder og lige muligheder, uanset hvilket køn du er født med. Uanset hvilket land du er født i. Og uanset hvilken hudfarve du er født med.

En seriøs vej frem i det grundlæggende samfundsforandrende spor, som vi har meget fokus på i partiet Frie Grønne, er at skabe en feministisk økonomi som erstatning for den neoliberale økonomiske tænkning, der har været dominerende i årtier. En feministisk økonomi, der værdisætter alt det, der for alvor betyder noget – men som i dag ofte ikke tilskrives værdi.

En feministisk økonomisk tilgang kan ikke bare synliggøre den uretfærdige og manglende økonomiske ligestilling, der i dag eksisterer mellem kvinder og mænd. Den vil samtidig også ændre den måde, hvorpå vi anskuer værdi – og hvad vi tilskriver værdi.

Bekæmp neoliberalisme

Vi kan ikke kalde os et moderne, civiliseret og oplyst samfund, så længe vi accepterer manglende ligestilling og ulige muligheder. Længere er den ikke.

Derfor er det så uhyre vigtigt, at vi begynder at tage hårdere og langt mere grundlæggende fat, når vi kæmper for ligestilling og lige rettigheder. De strukturelle barrierer, der står i vejen for ligestilling, skal nedbrydes.

Her er kampen mod neoliberalismen helt central. For det menneskesyn, de værdier og grundlæggende antagelser, der præger dagens dominerende, neoliberale økonomiske tænkning, fremmer ulighed. De forbeholder rettigheder til nogle udvalgte.

Som Womens Budget Group UK formulerer det: »Mainstreamøkonomi har en tendens til at værdisætte penge, maskiner og mænd«. Det skal vi lave om på.

I dag bygger det neoliberale værdibegreb, der dominerer alle vestlige økonomier, på den forudsætning, at kun pengetransaktioner skaber økonomisk værdi. Og desværre ser vi alt for ofte, at det kun er de ting, der skaber snæver økonomisk værdi, der betragtes som skabende værdi overhovedet.

Lad os sammen skabe en ny, feministisk økonomi, der sikrer, at alt det, der virkelig betyder noget, også tilskrives værdi.

Organisationen Oxfam IBIS har regnet på det omfattende omsorgsarbejde, som kvinder udfører ulønnet i hjemmet. Her finder de, at hvis kvinderne fik en løn på niveau med en meget lav mindsteløn for omsorgsarbejdet, ville de tjene mere end 10,8 tusind milliarder dollar om året – mindst tre gange så meget, som der omsættes for i hele den globale tech- og it-industri.

Det er bare et eksempel på, hvad der ville ske med vores økonomi, hvis man ikke ringeagtede ulønnet, men værdifuldt arbejde. Hvis man så på helheden.

På samme måde ringeagtes mange af de job, der ofte udføres af kvinder, lønmæssigt og også i BNP-opgørelser. Eksempelvis bidrager en kvindelig skolelærer, der uddanner og former fremtidens generationer kun til BNP med den skat, hun betaler af sin løn. En børsspekulants arbejde derimod boner voldsomt ud på BNP, når aktier købes og sælges med forrygende hast.

Ved at fremme en feministisk økonomisk tænkning kan værdien af det arbejde, kvinder og mænd udfører, ikke længere vurderes forskelligt. Kvinder bør ikke længere få en generelt lavere løn og dårligere arbejdsvilkår, ringere muligheder for at spare op og en lavere pension. Og deres økonomiske position og adgang til magt skal ikke forringes af, at de i høj grad udfører en masse ulønnet omsorgsarbejde, som ikke værdisættes, men som indiskutabelt også har økonomisk værdi.

Et opgør med den neoliberale økonomiske tænkning bør derfor stå højt på alle feministers to-do-liste. Fordi der er så mange slag, der stadig skal vindes. Fordi der stadig er så meget magt og så mange privilegier, der skal omfordeles og fordeles fair.

Et åndeligt fattigt samfund

En feministisk økonomi er ikke bare afgørende for ligestillingen, den er også afgørende for at bekæmpe klimakrisen, uligheden og en stribe af de andre udfordringer, vi står over for i Danmark og mange andre steder i verden.

Naturen kan bare ødelægges, for den har ikke økonomisk værdi, lyder det i den neoliberale tænkning. Bedre børnehaver, bedre ældrepleje og mere forberedelsestid til skolelærerne bliver i den tænkning set som udgifter i stedet for investeringer. Noget, der bare kan skæres ned på.

Hvis bare væksten stiger, så er alt jo godt, synes rationalet at være fra den neoliberale økonomiske tænkning – også selv om væksten ødelægger planeten. På den måde bliver vores samfund reelt set fattigere – åndeligt og menneskeligt – selv om vores BNP måske stiger.

Det vil en feministisk økonomisk tænkning, der redefinerer, hvad der giver vores samfund værdi, lave om på. Her er målet at skabe et bæredygtigt og ligeværdigt samfund.

Tag mindre, giv mere

I Frie Grønne mener vi, at vi som samfund skal anerkende den kompleksitet, der ligger i et menneskeliv, og hvad vi bruger det på. Livet, hvad der giver det værdi – og hvad der giver værdi for andre – kan ikke altid kvantificeres og gøres op i penge og BNP.

Uanset hvordan vi vender og drejer det, og uanset hvor højt et BNP vi kan registrere, er vi stadig mennesker, som har brug for omsorg og hjælp fra andre for at klare os igennem livet. Derfor skal vores økonomi ikke kun fokusere på distributionen af penge og goder, men også på menneskeligt samarbejde og omsorg, som er selve forudsætningen for gode liv.

Vækst og egeninteresse er ikke vores primære drivkraft, selv om dette er den grundlæggende antagelse i nutidens dominerende, neoliberale ideologi.

I Frie Grønne vil vi have en ny feministisk økonomisk model, der bygger på princippet om at tage mindre og give mere, og som er drevet af en interesse for det fælles bedste – også for de endnu ufødte, for naturen og for alt andet liv, som vi deler planeten med.

Vi ønsker at gå væk fra et samfund, der med et ødselt overforbrug, en ødelæggende rovdrift på naturens ressourcer og en indbildt afhængighed af økonomisk vækst er i gang med at smadre det eneste hjem, vi har.

Den neoliberale økonomiske tænkning gør nemlig ikke bare planeten gold, men udtørrer også det enkelte menneskes følelsesliv, vores ret til selvbestemmelse og vores ret til frie og lige udfoldelsesmuligheder – uanset hvem vi er.

Derfor bør et opgør med den neoliberale økonomiske tænkning stå højt på alle feministers to do-liste. Det gør det i hvert fald på min.

Lad os sammen skabe en ny, feministisk økonomi, der sikrer, at alt det, der virkelig betyder noget, også tilskrives værdi.