Posts

Sådan har vi organiseret os

Under opbygningsfasen af Frie Grønne diskuterede vi selvfølgelig, hvordan et både effektivt, involverende og kreativt parti bedst kunne organiseres. Vi diskuterede, hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige principper, som det nye parti skal bygge på.

Inden de endelige vedtægter blev formuleret og besluttet, formulerede vi en række organisatoriske principper, som skulle kendetegne både den organisatoriske model og den juridiske struktur af Frie Grønne. De var:

Frie Grønne bygger på klare demokratiske ”checks and ballance”-principper. Det vil sige, at magtrelationer og beslutningskompetencer mellem de tre stærkeste magt- og beslutningsrum – landsmødet, Frie Grønne Råd og folketingsgruppen – skulle være enkelt og præcist beskrevet. Så alle kan forstå, hvem der beslutter hvad og hvorfor i Frie Grønne. Herunder ikke mindst hvilken rolle og betydning partiets politiske leder har, og hvem han/hun refererer til. Og hvem, der refererer til den valgte politiske leder.

Frie Grønne er et politisk parti. Det vil sige. at fokus er på politisk arbejde, politisk mobilisering og politisk uddannelse. Medlemmerne af Frie Grønne har meldt sig ind, fordi de ønsker at indgå i et engageret og involverende politisk og aktivistisk fællesskab. Og ikke fordi de ønsker at blive bestyrelsesformand eller kasser i den lokale partiforening. Derfor er Frie Grønne et politisk fællesskab, der er præget af en radikal systemkritik og samtidig lyst til radikalt politisk iværksætteri. Hvor tilgangen til og tonen i alt, hvad vi gør, er solidarisk anarkistisk.

Frie Grønne er organisatorisk bygget op om interessefællesskaber. I stedet for at fokusere på en geografisk opbygning af partiet i lokalafdelinger, kredsbestyrelser etc., vil Frie Grønne organisere partiets medlemmer i interessefællesskaber. I første omgang med afsæt i de fem prioriterede politiske områder: Natur, mangfoldighed, kunst og kultur, civilsamfund og endelig: grøn, feministisk og demokratisk økonomi.

Frie Grønne vil udfodres og lære af de bedste. For både at fastholde, men også at udvikle, vores egen innovationskraft, ambitionsniveau og selvkritiske tilgang, ønsker vi at blive udfordret og lære af de bedste. Derfor vil Frie Grønne etablere vores egen politiske tænketank, hvor medlemmerne af tænketanken ikke er valgt, fordi de er medlemmer af Frie Grønne. Men fordi de har en faglig indsigt og solide praktiske erfaringer, der er relevante for de politiske spørgsmål, som Frie Grønne arbejder med.

Frie Grønne vil have alle de vigtigste stemmer omkring beslutningsbordet. I Frie Grønne Råd – Frie Grønnes øverste myndighed mellem landsmøderne – sidder der repræsentanter for alle de vigtigste organisatoriske og politiske interessefællesskaber i partiet: De folkevalgte, medlemmerne, medarbejderne og partiets tænketank. Dermed har Frie Grønne Råd fra dag ét en 360-grader-synsvinkel i arbejdet med de mange organisatoriske sager og strategiske spørgsmål, som rådet behandler.

Frie Grønne vil være en eksperimenterende organisation. Som supplement til en klar organisationsmodel og stringent ledelsesstruktur, vil Frie Grønne, når det er relevant og værdiskabende, eksperimentere med nye beslutningsprocesser og kreative arbejdsformer. Alt fra miniborgerting over huskunstnerordning til direkte demokratiprocesser.