Nyheder

Regeringens klimaspin er afsløret

Frie Grønne vil aktivere den handlepligt, som er en del af klimaloven, som kan tvinge regeringen til at fremlægge nye initiativer, der sikrer, at vi lever op til vores klimamål.

Som barnet i Kejserens Nye Klæder har Klimarådet kaldt regeringens grønne bluff i sin nye rapport, der konkluderer, at regeringen ikke er i nærheden af at have sikret, at vi når klimalovens mål

Regeringen må efter offentliggørelse af Klimarådets statusrapport nu sættes under administration af Folketinget, så der kan skabes sikkerhed om, at vi når klimalovens mål.

Klimarådet konkluderer, ”at regeringens samlede klimaindsats ikke anskueliggør, at klimalovens 70-procentsmål i 2030 nås”. Med andre ord er der ikke noget, der tyder på, at regeringen kommer til at leve op til den lov, som den selv har vedtaget.

Klimalovens mål er alt for uambitiøse, hvis Danmark skal kunne kaldes sig et grønt foregangsland.

Frie Grønne vil derfor aktivere den handlepligt, som er en del af klimaloven, som kan tvinge regeringen til at fremlægge nye initiativer, der sikrer, at vi lever op til vores klimamål – og ikke mindst at vi samtidig bidrager til, at vi i tråd med regeringens egne prioritereringer begrænser den globale temperaturstigning til 1,5 grader, hvilket desværre må siges at være meget urealistisk på nuværende tidspunkt.

Samtidig mener Frie Grønne, at klimalovens mål er alt for uambitiøse, hvis Danmark skal kunne kaldes sig et grønt foregangsland.

Klimarådet konkluderer da også, at ”de danske mål kun er akkurat inden for skiven, hvis Danmark skal kunne siges at levere sit befolkningsvægtede reduktionsbidrag for at holde den globale temperaturstigning til højst 1,5 grader”. Vi gør altså ikke forrest, men leverer kun akkurat det, vi skal – hvis vi vel at mærke når de mål, som regeringen ikke er i nærheden af at nå.

Men Danmark skal være et grønt foregangsland. Derfor ønsker Frie Grønne at hæve reduktionsmålet i klimaloven og samtidig vedtage et tillæg til klimaloven, der sikrer, at vi tager ansvar for hele Danmarks udledning af drivhusgasser, herunder også udledningerne fra import, flytrafik og shipping, der ikke er omfattet af klimaloven.

Det har Frie Grønne gjort med forslaget om en Klimalov 2.0, der allerede er blevet førstebehandlet i Folketinget. Desværre uden opbakning fra andre end Enhedslisten.

Se debatten om Frie Grønnes forslag om en Klimalov 2.0

https://www.youtube.com/watch?v=bhrYgG57gaU&t=1s