Nyheder

Potentiel miljø- og sundhedskatastrofe i Limfjorden

Asbestperson

Der lurer en potentiel miljø- og sundhedskatastrofe bag regeringens plan om at lave en ny motorvej over Egholm i Limfjorden. Susanne Zimmer har kaldt ministeren i samråd for at få klarhed og overblik over problemets omfang.

Regeringens nyeste infrastrukturudspil fra april måned er dybt kritisabelt af mange årsager og særligt fordi man vil bruge 47 mia. kr. på at udbygge vejnettet for at give plads til endnu flere biler. Som en del af planen indgår etableringen af en ny motorvejsforbindelse over øen Egholm i Limfjorden tæt op og ned ad Aalborg by. Limfjordforbindelsen pris på 7,4 mia. kr. er den største enkeltinvestering i udspillet. Udover at medføre konsekvenser for miljøet, biodiversiteten i området og give øget trafikstøj for de lokale, viser det sig, at der ligger en potentiel generationsforurening på lur. Egholmforbindelsen vil i værste fald kunne føre til en miljø- og sundhedskatastrofe.

Upålidelige miljøundersøgelser, asbestrester, tungmetaller og udemokratiske beslutningsprocesser er lige nu omdrejningspunktet for mange debatter i det nordjyske. Nye aktindsigter viser, at den foreslåede motorvejsforbindelse over Limfjorden sandsynligvis baserer sig på fejlagtige vurderinger af de sundheds- og miljørisici, der er ved at anlægge byggeriet. Derfor har Susanne Zimmer kaldt transportministeren i samråd den 10. juni, hvor han skal forholde sig til, om der ved udgravning til en motorvejstunnel i forbindelse med en eventuel egholmmotorvej i gravspildet vil frigives tungmetaller og asbest.

Der er nemlig med meget stor sandsynlighed asbest i det område, der skal graves op for at gøre plads til motorvejen. En del af området er en gammel deponiplads for asbestaffald fra den gamle eternitfabrik i Ålborg. Ved en gåtur langs kystlinjen både nord og syd for Egholm, på Egholm og i Klosterengen, hvor motorvejstilkørslen skal anlægges, stikker der eternitplader op af jorden. Og dermed også asbest. Derfor er det også meget bemærkelsesværdigt og direkte utrygt, at Rambøll i sin seneste miljøkonsekvensrapport kun nævner asbest i en bisætning, når det nu er så tydeligt, at området er dybt forurenet.

Behov for en grundig uvildig undersøgelse

Et andet kritisk nedslag, som skaber usikkerhed om troværdigheden af de faglige vurderinger, der ligger til grund for den politiske plan om at etablere motorvejen, er at Rambølls miljøkonsekvensrapport ikke er akkrediteret efter normale standarder for lignende undersøgelser. Det er et fundamentalt krav og et sådant fravær af en akkrediteret undersøgelse er dybt kritisabelt, mener vi i Frie Grønne.

I Frie Grønne er vi i bund og grund imod udvidelsen af motorvejsnettet og en ny forbindelse over Limfjorden. Men i det tilfælde, at der findes politisk opbakning til at etablere en ny forbindelse, skal den politiske beslutning selvfølgelig tages på et oplyst grundlag og med demokratisk gennemsigtighed.

Derfor vil Susanne gøre det klart for ministeren, at Frie Grønne kræver, at der foretages en ny og uvildig undersøgelse af de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser af at anlægge en motorvejsforbindelse i området. Det skal være en grundig undersøgelse, som skal foretages af et firma, der ikke – som i Rambølls tilfælde – er med i politiske netværk, som eksempelvis Aalborg Alliancen, der har til formål at bygge en ny Limfjordsforbindelse og som man derfor kan mistænke for ikke at være hundrede procent neutral i deres vurdering.

Tør ministeren lægge hovedet på blokken?

At grave ud til en motorvej, tilkørsel og tunnel gennem områder, der sandsynligvis indeholder asbest, kviksølv og andre tungmetaller er en stor risiko at løbe. De giftige stoffer frigives i gravearbejdet, forurener havmiljøet, fiskebestandene og asbesten vil som støv bæres ind over Ålborg by med vestenvinden og kunne ende i ålborgensernes lunger og udvikle kræft. Med andre ord: vi står over for en potentiel miljø- og sundhedskatastrofe.

Det er selvfølgelig afgørende, at Folketinget har et retvisende grundlag og miljøundersøgelser at forholde sig til inden en beslutning bliver taget. Andet er simpelthen ikke godt nok. Derfor glæder vi os til at høre ministeren forholde sig til kritikken og om han kan garantere, at anlæggelsen af en ny motorvej over Limfjorden ikke vil føre til en risiko for en ny miljø- og sundhedskatastrofe i det nordjyske.