Nyheder

Niko Grünfeld: Slaget om Amager Fælled er langt fra slut

Img 0107

Foreningen Amager Fælleds Venner fik den 17. august 2021 medhold i Københavns Byret, hvilket er en kæmpe stor sejr for den bynære vilde natur og demokratiet i København.

Klagen kom fra Danmarks Naturfredningsforening og fra Amager Fælleds Venner. Det skyldes usikkerhed om, hvorvidt hensynet til arten stor vandsalamander er blevet tilstrækkelig tilgodeset.

Men da byggeriet fortsatte på trods af nævnenes afgørelse, gik foreningerne til Københavns Byret for at få nedlagt et forbud. Dommen var klokkeklar:

»Retten finder, at Amager Fælleds Venner har sandsynliggjort, at de aktiviteter, som Fælledby P/S aktuelt udøver på byggeområdet Vejlands Kvarter, strider mod den opsættende virkning, som nævnene har besluttet at tillægge de verserende klager«, konstaterer retten.

Til gengæld skal man nu finde to millioner kroner i sikkerhedsstillelse. De to millioner kroner skal falde senest i næste uge, før byretten vil nedlægge forbud mod fortsættelse af byggeriet.

Man kan donere til Amager Fælleds Venner på Mobile Pay: 22112. Alle bidrag, store som små, er nyttige. Der er allerede samlet over 1/2 million kroner ind.

Nu kan SF og Radikale Venstre da ikke blive ved med at deponere deres mandater til dette fatale byggeri – eller hvad?