Nyheder

Niko Grünfeld: Lad os få en folkeafstemning om byggeriet på Amager Fælled og Stejlepladsen

Det skal ikke kun være op til de 55 borgerrepræsentanter i København, om Amager Fælled og Stejlepladsen skal bebygges. Lad os holde en kommunal folkeafstemning, så københavnerne kan tage stilling til, om Amager Fælled og Stejlepladsen skal friholdes for byggeri.

Af Niko Grünfeld, medlem af borgerrepræsentationen i København for Frie Grønne
76% af københavnerne er imod byggeriet på Amager Fælled og Stejlepladsen.
Til gengæld har det politiske flertal på Rådhuset givet grønt lys til at bygge på Amager Fælled og Stejlepladsen.
Derfor foreslår jeg en kommunal folkeafstemning den 31. august 2021 til afstemning på næste møde i Borgerrepræsentationen, hvor københavnerne skal tage stilling til, om Amager Fælled og Stejlepladsen skal friholdes for byggeri.
Lad københavnerne bestemme, hvorvidt der skal bygges eller ej. Denne meget omdiskuterede sag kan de 55 borgerrepræsentanter ikke alene tage stilling til.