Nyheder

Niko Grünfeld: Frie Grønne fortsætter kampen for Amager Fælled

Frie Grønne fortsætter kampen for Amager Fælled og Stejlepladsen. Samtidig opfordrer vi københavnerne til at kæmpe videre for naturen og stemme på grønne partier ved næste valg. 

Af Niko Grünfeld, medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune for Frie Grønne

Den 4. februar 2021 vedtog et flertal i Borgerrepræsentationen den lokalplan, der gør det muligt at bebygge Amager Fælled og Stejlepladsen i København. Frie Grønne, Enhedslisten, Alternativet og en enkelt løsgænger stemte imod. Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre stemte for lokalplanen på Amager Fælled og Stejlepladsen.

Et overvældende flertal (38 for – 17 imod) stemte altså for at bygge et nyt boligkvarter med plejehjem, 5-sporet skole, daginstitution og erhverv. Byggeriet vil fylde et areal på størrelse med 16-17 fodboldbaner på Københavns vilde naturområde, og det kan få konsekvenser for flere dyrearter, bl.a. den stærkt beskyttede art stor vandsalamander.

I Frie Grønne mener vi, at det nu er på tide at sætte lige så stort fokus på det, der gror, som det, der bygges. Vi har en klima-krise, det ved vi, men vi har også en biodiversitetskrise. Livet dør bogstavelig talt mellem hænderne på os. Adgang til grønne områder er så vigtig for vores velvære, trivsel og sundhed i hverdagen, og nu har flertallet valgt at tage en bid mere af københavnernes sparsomme og unikke natur.

Derfor var det også en kulsort aften for naturen og biodiversiteten i København, da flertallet stemte for lokalplanerne. Men kampen om fælleden og Stejlepladsen er langt fra slut endnu. Så længe der er ikke er bygget på Amager Fælled og Stejlepladsen, så kan beslutningen ændres. Vi ved, at et kæmpe flertal af københavnerne er imod byggeriet og rovdriften på naturen.

En meningsmåling fra Epinion, som Danmarks Naturfredningsforening har fået foretaget, viser at 76 % af københavnerne er imod byggeriet, mens kun 11% er for. Alligevel vil et flertal i Borgerrepræsentationen altså fortsætte med projektet.