Nyheder

Niko Grünfeld: Frie Grønne er for første gang med i en budgetaftale i København

241006405 1753356491719245 2302163625086649144 N

Niko Grünfeld: Frie Grønne er for første gang med i en budgetaftale (2022) i København, hvilket vi er stolte af. Budgettet indeholder en solidarisk, mangfoldig, antiracistisk og grøn aftale for københavnerne.

Frie Grønne i Københavs Borgerrepræsentation indgik torsdag den 9. september 2021 aftale om kommunens budget for 2022. Kernevelfærd til byen børn, solide klimaindsatser, CO2-reduktioner samt flere idrætsfaciliteter og tilskud til væsentlige kunstmiljøer er blandt hjørnestene i aftalen.

Budgetaftalen indeholder f.eks. en årlig reduktion i udledningen af CO2 på 24.000 tons. Blandt andet sænker man hastigheden for bilerne med 50 km til 40 km i timen på flere strækninger i byen, ligesom 5.000 almindelige parkeringspladser laves om til 4.100 ladepladser til elbiler og 900 parkeringspladser reserveret til delebiler. Når nu flertallet ikke ville være med til at kigge på beboerlicenserne (igen), så var det her det bedste, man kunne lande. Vi har en stående opgave med at begrænse den tunge privatbilisme i København, for der er ALT for mange biler i byen.

Der også afsat et historisk højt beløb til at sikre byens skoleveje, ligesom forholdene for fodgængere og cyklister generelt forbedres omkring Inderhavnsbroen, Nyhavn og Toldbodgade i det historiske København. Endelig bliver rekruttering og fastholdelse af velfærdsmedarbejdere i København styrket med 300 millioner kroner.

Der er også sat penge af til FerieCamp, FritidsGuiderne KBH, Kontingentstøtteordningen, Sociale Partnerskaber samt Børne- og Ungekulturpiloterne er fem idrætssociale indsatser, der gennem årene på forskellig vis og med succes har hjulpet udsatte børn og unge til et aktivt fritidsliv. Nu gøres det idrætssociale arbejde i Københavns Kommune permanent. Aftalen giver et kæmpe boost til det københavnske fritidsliv ved at sikre mere kapacitet, og at det rækkes ud til de børn og unge, der har behov for at være en del af et fællesskab.

Endelig er der sat penge af til udvidet undersøgelse af sexisme i Københavns Kommune, ny ligestillingsenhed, klimasekretariat, billedkunstmiljø på Vesterbro, akustisk spillested på Vesterbrogade 59, Kampsportens Hus, Københavns Drengekor, DemokratiGarage samt en stor pakke til udvikling af folkeskolen og meget meget mere.

Læs hele aftalen her:

http://www.kk.dk/budget2022