Nyheder

1. Naturen er hellig

En levende, mangfoldig og rig natur er helt fundamental for menneskets eksistens. Ud over at naturen giver os mad på bordet, ilt i lungerne, fornyet energi og inspiration, er Frie Grønnes tilgang den, at naturen har en uvurderlig værdi i sig selv, som alt for mange af os har glemt i den konstante kommercielle støj og det forbrugspres, vi alle udsættes for hver evig eneste dag.

Tænk på alle de reklamebudskaber, vi modtager, når vi bevæger os igennem det offentlige rum, ser TV eller bruger internettet. Hvordan er den oplevelse, sammenlignet med den følelse det giver, når man hopper i vandet, når man går en tur i skoven, når man lugter til nyudsprungne blomster, når man hører forårets første fuglefløjt, når man ser rådyret med sit kid i skovbrynet?

Tænk på alt det liv, der folder sig ud omkring os, som vi ikke kender og ikke forstår, der omfatter os som en del af noget større, som en del af livets symbiose. Som en del af det fantastiske tilfælde det er, at det lige præcis var på vores planet, i dette korte sekund i universets nærmest uendelige historie, at forholdene var lige præcis så gunstige, at myriader af gensidigt afhængige livsformer kunne opstå og udvikle sig. Det er på én gang et resultat af atomer og molekyler og strikse ufravigelige fysiske love, men det føles samtidig nærmest guddommeligt eller spirituelt, som noget der har en større mening. Naturen er det mirakel, der er vores virkelighed.

Mange af de problemer, vi står overfor i dag, kan føres tilbage til det kulturelle og spirituelle perspektivskifte, der skete, da vi som mennesker begyndte at se os selv som noget, der var adskilt fra naturen.

Derfor siger det desværre utrolig meget om os som art, at vi er ved at slå den natur, der har skabt os, ihjel. At vi er et godt stykke inde i den sjette masseuddøen, hvor uerstattelige dyre- og plantearter forsvinder som dug for solen – vel at mærke den første masseuddøen, som mennesket selv har skabt. Det er, som om vi mennesker er blevet til en rasende, egenrådig og destruktiv kraft, der har glemt, at ødelægger vi naturen, ødelægger vi os selv. Derfor skal vi mennesker genfinde vores plads i naturen og behandle den med omsorg og respekt – med kærlighed. Vi har brug for naturdannelse og en ny grøn oplysningstid.

Mange af de problemer, vi står overfor i dag, kan føres tilbage til det kulturelle og spirituelle perspektivskifte, der skete, da vi som mennesker begyndte at se os selv som noget, der var adskilt fra naturen. Ikke blot var vi noget andet end natur, vi var bedre end naturen. Vi begyndte at se naturen – i al sin rigdom og mangfoldighed, som noget vi mennesker bare kunne bruge løs af. Fordi det var vores ret. Naturen blev til et supermarked, hvor alle varerne på hylderne var gratis, og hvor hylderne konstant blev fyldt op.

Men, da vi mistede kontakten og relationen til naturen, begyndte vi også at miste relationen til det sted, vi levede og boede, til dem vi boede ved siden af og til sidst til os selv. Men hvad sker der med mennesker, der ikke længere kan mærke sig selv og den verden, de er en del af, når hylderne i supermarkedet – billedligt talt – ikke længere bliver fyldt op med ”gratis varer”? I Frie Grønne ser vi et potentielt meget, meget konfliktfyldt fremtidsscenarie for os.

Frie Grønne lægger op til en gentænkning af ejerforholdet og brugsretten til vores fælles ressourcer – jorden, vandet, luften og energien – som vi kun har fået til låns af de fremtidige generationer.

Sådan et fremtidsscenarie er uacceptabelt. Derfor vil Frie Grønne ikke acceptere at efterlade et udpint land og en raseret verden, som er fattig på biodiversitet og natur, til de kommende generationer. Vi ønsker i stedet et værdigt, respektfuldt og harmonisk forhold mellem menneske og natur, hvor vi både lever af og lever sammen med naturen. Hvor vi forstår, at vi ér naturen. Hvor naturen har rettigheder, ligesom vi har. Derfor skal naturens rettigheder skrives ind i vores grundlov.

Senest har udbruddet og spredningen af cororavirus påmindet os om vores vedvarende overgreb på naturen. De fleste virusser stammer fra dyreverdenen og holdes normalt i skak af en velfungerende biodiversitet. I dag presses naturen og vilde dyr over hele verden af afskovning. Det, at de globale landbrugsarealer konstant udvides, eller at der sættes gang i minedrift. Derudover er det industrielle animalske landbrug i sig selv en yngleplads for nye sygdomme, dels fordi virusser her kan springe fra dyr til dyr, dels fordi dyrenes immunsystemer svækkes, fordi de ofte lever under konstant stress.

Frie Grønne vil kæmpe for et samfund, hvor naturens rettigheder og behovet for mangfoldigt liv er vigtigere end ønsket om økonomisk vækst.

Frie Grønne lægger op til en gentænkning af ejerforholdet og brugsretten til vores fælles ressourcer – jorden, vandet, luften og energien – som vi kun har fået til låns af de fremtidige generationer. I dag er de naturlige ressourcer på landjorden ofte i privateje, centraliseret og i vid udstrækning blevet til et industrilandbrug. Sådan kan det ikke fortsætte. Vi er nødt til fundamentalt at ændre vores forhold til og opfattelse af naturen. Vil det ikke være naturligt at betale for de ressourcer, naturen stiller til rådighed – ressourcer, som vi tager fra naturen, når vi producerer og forbruger varer – og geninvestere pengene i naturen?

Det er det, vi skal finde ud af sammen. Udgangspunktet for samtalen må være, at vores egen frihed er betinget af, at naturen også er fri. At naturens ret er lige så fundamental som vores egne frihedsrettigheder. Frie Grønne vil kæmpe for et samfund, hvor naturens rettigheder og behovet for mangfoldigt liv er vigtigere end ønsket om økonomisk vækst. Kampen vil kræve radikale forandringer. Og det haster.

LÆS FRIE GRØNNES LANDBRUGSUDSPIL HER