Nyheder

Susanne Zimmer: Svære landbrugsforhandlingerne gået i gang

Hvem mobber? Når mit spørgsmål, på et åbent samråd, om brug af EU støtte til omlægning af landbruget til en mere plantebaseret produktion bliver kaldt voksenmobning af ministeren, ja så venter der i sandhed nogle svære forhandlinger.

I hans svar og i tidligere udtalelser fyldte det meget, at han under ingen omstændigheder ville acceptere en omlægning som minimerer antallet af arbejdspladser på slagterier. Hvis arbejdspladser på slagterier er afgørende for landbrugets fremtid, så er visionsniveauet i forhold til klima, natur og biodiversitet meget lavt.

Landbrugsforhandlingerne er nu i gang, og de forventes færdige først i april. Frie Grønne vil arbejde for, at vi hurtigt kan få sat gang i nogle tiltag, som tilgodeser klima, natur og biodiversitet og udledningen af kvælstof- og fosforudledning og ammoniakdampe skal reduceres væsentligt.

Indtil videre er der desværre ikke fra regeringens side fremlagt forslag eller visioner, – kun 7 overordnede principper!

Til gengæld har vi Frie Grønne store ambitioner for fremtidens landbrug. Som minimum ønsker vi en halvering af kødproduktionen og 100% økologi.