Nyheder

3. Kunsten og kulturen er samfundets sjæl

I Frie Grønne er kunsten og kulturen helt centrale for vores selvforståelse, tænkning og virke som parti. Vi mener, at kunst og kultur er afgørende for vores følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, både som mennesker, lokale fællesskaber og samfund.

Kunsten og kulturen er en uendelig kilde til både personlig selvindsigt, kritisk tænkning, rig forestillingsverden, kollektiv hukommelse og social udvikling. Derfor prioriterer vi kunsten og kulturen som én af fem helt centrale politiske områder.

Vores kultursyn er rettighedsbaseret, demokratisk og borgercentreret. Vi arbejder med udgangspunkt i FN’s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, der fastslår, at enhver har ret til at deltage i kulturlivet. Det betyder, at vi lægger særlig vægt på

1) lige adgang til kunst og kultur for alle borgere.

2) kunsten og kulturens værdi for den enkelte borger.

3) det potentiale, som kunsten og kulturen rummer i forhold til at bidrage til udviklingen af vores demokrati og samfund.

Alt for mange af os lever et liv, som kan sammenlignes med en gryde, der er på nippet til emotionelt at koge over. Hvis vi skal forhindre det i at ske og skabe gode meningsfulde liv, skal vi gøre plads til pauser – menneskelige, sjælelige og kreative pauser.

I Frie Grønne mener vi, at kunsten og kulturen har en værdi i sig selv. Det er et helt afgørende perspektiv, når vi skal beskytte og udvikle kulturen og den kunstneriske frihed. Derfor vil vi altid have kunstens egenværdi i fokus, også når kunsten og kulturen bruges som medspiller til at opnå andre vigtige samfundsmål.

I Frie Grønne er vi overbeviste om, at den svækkelse af humanismen, vi ser i verden i dag, blandt andet skyldes, at kunsten og kulturen har stået så svagt – og været langt fra de politiske epicentre. Hvis vi skal trække det hårdt op, har vi skabt et samfund, hvor vi alle drømmer den samme drøm om forbrug, rigdom, magt og skønhed. Et ydre forbrug, vel at mærke, en ydre rigdom, ydre magt og ydre skønhed.

Vores økonomiske og materielle vækst har givet os større biler, flere udenlandsrejser, større lejligheder, mere modetøj og flere tv-skærme. Men mindre tid til at gå i skoven, nyde en god bog eller tage del i frivilligt arbejde. Hvad nytter det at have råd til samtalekøkkener, hvis vi hverken har tid eller nærvær til at tale sammen i dem?

Alt for mange af os lever et liv, som kan sammenlignes med en gryde, der er på nippet til emotionelt at koge over. Hvis vi skal forhindre det i at ske og skabe gode meningsfulde liv, skal vi gøre plads til pauser – menneskelige, sjælelige og kreative pauser. Og her kommer kunsten og kulturen ind i billedet. Den kan fjerne os fra det overophedede emotionelle blus, hvor vi dag ud og dag ind måler vores værd og værdi op imod ”de andre”. De andres forbrug. De andres rigdom. De andres magt. De andres skønhed.

I Frie Grønne mener vi, at kunst, kultur, medier, idræt og lokale fællesskaber rummer en samfundsmæssig og personlig forandringskraft, som er afgørende i denne proces. Den kan inspirere os til nye sociale og radikale måder at være sammen, opleve og udtrykke os på. Så vi kan skabe grobund for et reflekteret, kreativt og klogt samfund, der er kendetegnet ved en mangfoldighed af myndige, frie borgere. Borgere, som ved, at selvtillid ikke er det samme som selvværd.

Investering i kunst- og kulturlivet har altid været et godt valg, ikke mindst nu hvor vi sammen skal finde nye radikale og kreative måder, strategier og veje til at omdanne vores neoliberale kapitalistiske samfund – til et langt mere frit, mangfoldigt, demokratisk og selvforvaltende samfund.

Derfor vil Frie Grønne arbejde for, at vi som borgere møder kunsten og kulturen i vores hverdag, langt oftere end vi gør i dag – gennem hele livet. Vi skal selvfølgelig have et Nationalmuseum, et Statens Museum for Kunst og et Kongeligt Teater med opera, ballet og skuespil på ypperste internationale niveau.

Vi skal have levende atelierer, originale danske familiefilm, udviklende højskoleophold, kritiske radiokanaler, overraskende tv-udsendelser og dagsordensættende aviser. Og vi skal have et forenings- og idrætsliv med sportsklubber, der har idrætsanlæg både til elitesvømning og til miniputfodbold. Og ikke at forglemme den selvorganiserede gadeidræt, der har vist, hvordan man kan tage asfalten tilbage fra bilerne.

Det vil at kræve, at vi prioriterer kunst og kultur langt højere, både politisk og økonomisk. Men det manglede også bare. Frie Grønne ser det som en helt nødvendig investering i borgernes kreativitet og personlige og intellektuelle udvikling. Investering i kunst- og kulturlivet har altid været et godt valg, ikke mindst nu hvor vi sammen skal finde nye radikale og kreative måder, strategier og veje til at omdanne vores neoliberale kapitalistiske samfund – til et langt mere frit, mangfoldigt, demokratisk og selvforvaltende samfund. Et frit, grønt samfund, hvor alt starter og slutter med at styrke naturens, fællesskabernes og det enkelte menneskes livskraft. I den proces har vi brug for kulturen og kunstens inspirationskraft, skarphed, erkendelsesdybde, intellektuelle indsigt og internationale udsyn.

Læs Frie Grønnes medieudspil her.

Læs Frie Grønnes udspil om Kunstuniversitet Danmark her.

Læs Frie Grønnes kunst- og kulturudspil her.