Nyheder

HER ER ET LØFTE

Kandidater

Vi står overfor det vigtigste folketingsvalg i årtier, hvor Danmarks fremtid bliver bestemt. Hvilken retning skal vi vælge? Den humanistiske, solidariske og klimavenlige retning eller fortsætte den inhumane, usolidariske og klimaforurenende vej, som vi har været på de sidste 20 år?

Vi oplever overtrædelser af menneskerettigheder og konventioner, samt en stigende diskrimination og hård retorik fra landets førende politikere overfor alle minoriteter, religiøse, seksuelle og etniske.

Med andre ord, menneskerettighederne er under angreb fra antiwoke-segmentet og patriarkatet.

Vi er også vidne til en forråelse i Danmark, hvor mennesker bliver dehumaniseret og presset ud over alle rimelige grænser, hvis ikke, de har ’nytteværdi’. Jobcentre og kommuner, der kører hetz mod mennesker, der er arbejdsløse, nedslidte, lever med kroniske smerter, fysisk eller psykisk sygdom, handicap eller diagnoser. Mennesker, der lever i fattigdom, hvor hver dag er en kamp for overlevelse.

Vi ser en stor ligegyldighed overfor vores natur og miljø, hvor profit og vækst prioriteres over klimahandling med bl.a. skatterabat til store virksomheder.

I Frie Grønne ønsker vi et mere humanistisk samfund med en human asyl- og udlændingepolitik. Et samfund, hvor vi behandler alle flygtninge værdigt og lige, hvor vi stopper med at udvise mennesker på flugt til lande som Syrien og Afghanistan. Vi vil lukke alle udrejsecentrene og sætte en stopper for projekt Rwanda. Børn og mødre skal hjem fra Syrien. Vi vil have indført automatisk statsborgerskab for alle børn, der er født i Danmark, statsborgerskab efter 7 år i Danmark, familiesammenføring efter EU-regler og Ghettoloven skal afskaffes.

I Frie Grønne ønsker vi et mere solidarisk samfund med en solidarisk omfordeling af samfundets ressourcer via fair beskatning. Et samfund, hvor ingen skal leve i fattigdom. Vi vil afskaffe kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen, tilføre flere ressourcer til psykiatri, handicap- og sundhedsområdet. Vi vil give et permanent lønløft til de 420.000 offentlige, der arbejder indenfor kvindefag. Vi vil kæmpe for ligeløn og minoriteters rettigheder.

I Frie Grønne ønsker vi et mere bæredygtigt og grønt samfund fremfor økonomisk vækst. Et samfund, der prioriteter klimaet for klimaet skyld, hvor projekter som Lynetteholmen og Amager Fælled skal afskaffes. Det globale Nord skal hjælpe det globale Syd, fordi vi i det globale Nord står for størstedelen af CO2 udledningerne kontra det globale Syd, der lider allermest under klimaforandringerne.

Vores vision er et humanistisk, solidarisk og bæredygtigt samfund. En stemme på Frie Grønne er en stemme for humanisme, solidaritet og klimahandling.

Det er vores løfte til dig, der vil have en ny retning for Danmark.