Nyheder

Genåbning af kulturlivet – vi har vist glemt noget!

Politikerne på Christiansborg skal huske at inkludere freelancekunstnerne, når det samlede udspil for genåbning af kulturen bliver besluttet.

Af Marianne Karlberg, koncertsanger, musikagent og kandidat for Frie Grønne

I sidste uge sendte repræsentanter for det samlede kulturliv et åbent brev til Mette Frederiksen med anbefalinger til en drejebog for den kommende genåbning af kulturlivet.

Ugen før kunne man ligeledes læse de samlede anbefalinger fra Genåbningskommissionen, og sammenlagt kan man, lidt polemisk, sige at anbefalingerne over en bred kam drejer rundt i den samme cirkel og påpeger de selvindlysende ting:

  • Forudsigelig tidsplan
  • Coronapas
  • Forlængelse af aktivitetspulje
  • Rabatordninger til børn og unge
  • Digital omstilling

Men der mangler fokus på et fuldstændigt afgørende punkt.

Freelancekunstnerne, som er hele forudsætningen for, at kulturlivet kommer i omdrejninger igen, bliver ikke omtalt med et eneste ord!

Alle kulturinstitutioner har det seneste år fået dækket lønudgifter til faste medarbejdere og derudover haft mulighed for at søge hjælpepakker ved f.eks. billettab for at sikre, at Danmark forsat har orkestre, museer, teatre, operaer etc. der i store træk kan forsætte, hvor de slap, så snart restriktionerne bliver lempet.

Det har uden sammenligning været en fantastisk ordning og et smukt eksempel på vores velfærdssamfund.

Men under både forårets og efterfølgende vinterens store nedlukning er en række kontrakter for freelancemusikere, skuespillere, foredragsholdere osv. blevet aflyst under påberåbelse af force majeure-klausulen og dermed uden kompensation for det aftalte honorar.

Hjælpepakkerne til freelancekunstnere har maksimalt udgjort 23.000 kr. i de måneder, hvor nedlukningen har stået på, og det har for en stor dels vedkommende betydet et betragteligt økonomisk tab – vel at mærke et tab, som ikke tilgodeses i de mange forslag, som branchen selv kommer med.

Et aflyst job eller længere produktion i foråret 2020 betyder desværre ikke et tilsvarende job i 2021.

Kulturbranchen arbejder altid med lange planlægningskadencer, og derfor er der prop i systemet, som gør det kommende år meget usikkert for det samlede freelancemarked.

Frie Grønne foreslår derfor følgende tiltag for at sikre, at Danmark også har freelancekunstnere post corona:

  • Forlængelse af dagpengeperioden for alle freelancekunstnere på 12 måneder, der ikke modregnes i det samlede klippekortsystem, da der ganske enkelt ikke er job at søge i den kommende sæson.
  • Borgerløn til alle freelancekunstnere på 5000 kr. i 12 måneder, der ikke modregnes eller fratrækkes anden indtægt, men defineres som legat til vedligeholdelse af egne færdigheder.
  • Alle nyuddannede kunstnere fra årgang 2020 og 2021 skal være med i ordningen, ellers taber vi to årgange fuldstændig på gulvet.

I vores længsel efter fællesskab og store oplevelser skal vi huske at komme hele paletten rundt. Kulturlivet består af uendelig mange komponenter, hvor hver en brik er en del af et stort tandhjul. Kronen i juvelen er og bliver vores freelancekunstnere, som politikerne på Christiansborg skal huske at inkludere, når det samlede udspil for genåbning af kulturen bliver besluttet.