Nyheder

Frie Grønnes Tænketank

I Frie Grønnes vedtægter står der følgende:

§15 – Frie Grønnes Tænketank

Stk. 1 Frie Grønnes Tænketank er sat i verden som et internt politisk rådgivende og vejledende organ for foreningens folkevalgte politikere. Tænketanken består af personer og/eller organisationer som vil bidrage med relevant faglighed, rådgivning og netværk inden for de politiske kerneområder. 

Stk. 2 Medlemmer af Tænketanken udpeges af Frie Grønne Råd. Tænktanken mødes mindst en gang årligt og arbejdet rammesættes af Frie Grønne Råd.

Stk. 3 Tænketanken består af op til 50 personer eller organisationer samt folkevalgt politikere, og eventuelle gæster. 

 

For nuværende består Tænketanken af bl.a. ham her, hende her, hende her, dem her, osv…