Foreløbigt program til landsmøde 2021

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referenter og stemmetællere.
 3. Frie Grønne Råds årsberetning.
 4. Revideret regnskab for det seneste afsluttede kalenderår.
 5. Orientering om aktiviteter og budget for det igangværende kalenderår.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af medlemsrepræsentanter til Frie Grønne Råd.
 8. Valg af statsautoriseret revisor og interne revisorer.
 9. Præsentation af spidskandidater og suppleanter.
 10. Valg af politisk leder.
 11. Tale ved politisk leder.
 12. Politisk debat.
 13. Eventuelt.