Indkaldelse til Frie Grønnes landsmøde 2021

Den 19. marts 2021

Kære medlem af Frie Grønne

Først og fremmest tusind tak for dit medlemskab af Frie Grønne. Det er støtte som din, der giver os tro på, at vi kan lykkes med at skabe et reelt klimaansvarligt og antiracistisk parti.

Frie Grønne er kommet rigtig godt fra start, og vi har nu rundet 25 % af de vælgererklæringer, der skal til, for at vi kan komme på stemmesedlen til næste folketingsvalg. Det er vi ovenud tilfredse med – specielt i denne tid, hvor samfundet er mere eller mindre lukket ned.

Invitation til landsmøde 2021
Nu er den tid på året kommet, hvor vi skal holde vores første landsmøde for medlemmer af Frie Grønne. Landsmødet bliver digitalt i år og afholdes lørdag den 8. maj kl. 10:00 – 17:00, og alle medlemmer er inviteret.

Coronaen gør, at vi desværre ikke alle sammen kan mødes fysisk i år – det kan vi forhåbentlig til landsmødet næste år.

Praktiske informationer
Du kan få overblik over landsmødet via vores hjemmeside, hvor du kan tilgå diverse dokumenter og se det foreløbige program. Til landsmødet er der nemlig en række punkter, vi skal igennem jf. vores vedtægter.

Vi skal bl.a. vælge to medlemsrepræsentanter til Frie Grønne Råd. Har du lyst til at stille op som repræsentant for medlemmerne, så er du velkommen til at sende din motivation. Medlemmer til Frie Grønne Råd skal vælges af medlemmerne på selve landsmødet. Vi opfordrer alle interesserede i at stille op. Frie Grønne Råd er i øvrigt vores øverste organisatoriske myndighed mellem landsmøderne.

Frie Grønne Råd indstiller til, at et samlet revideret regnskab (perioden fra d. 01.09.2020 til d. 31.12.2021) først fremlægges til landsmødet i 2022. Til gengæld gives der en overordnet økonomisk status siden partiets officielle lancering samt et budget for 2021.

Til landsmødet i år skal der ikke vælges kandidater til Folketinget, da vi endnu ikke er opstillingsberettigede. Derfor udgår dette dagsordenspunkt på årets landsmøde.

Deadline for indsendelse af indkomne forslag samt indsendelse af kandidatur til Frie Grønne Råd og intern revisor er den 10. april 2020, kl. 23:59. Disse skal sendes til Frie Grønne Råd via e-mail: [email protected]

Sidst, men ikke mindst: Da landsmødet foregår digitalt, vil du en uge inden afholdelsen modtage et link til at tilgå arrangementet. Hold derfor øje med din indbakke, så du er klar til at deltage i landsmødet.

For spørgsmål kan du henvende dig til Frie Grønne Råd via [email protected]

Vi glæder os til at se dig!

På vegne af Frie Grønne Råd

Niko Grünfeld
Rådsleder