Nyheder

Frie Grønne vil genoprette den maritime natur og fremme skånsomt kystfiskeri

Massiv genetablering af stenrev i danske farvande og støtte til det skånsomme kystfiskeri er noget af det, Frie Grønnes Susanne Zimmer har med i de igangværende fiskeriforhandlinger.

Frie Grønne sidder lige nu i forhandling med resten af Folketinget, om hvilken måde EU-midlerne fra EHFAF-puljen skal fordeles på blandt danske fiskere. EHFAF har overordnet set til formål at støtte bæredygtigt fiskeri og bevarelse af havets ressourcer. Regeringen har med udgangspunkt i anbefalinger fra det blå klimapartnerskab med MAERSK i og andre fossiltunge erhvervsaktører i spidsen kommet med en række forslag til, hvad støtten skal målrettes herhjemme.

I Frie Grønne synes vi ikke, regeringens udspil hverken er ambitiøst, grønt eller modigt nok. Overordnet set misser regeringen alletiders mulighed for at give en nødvendig saltvandsindsprøjtning til genoprettelse af havmiljøet og til fremme af det skånsomme kystfiskeri.

Frie Grønne vil helt konkret presse på for, at der skal genetableres mange flere stenrev i farvandene. Stenrev er nemlig enormt vigtige for genopretningen af havets biodiversitet og for at sikre levesteder til vigtige arter i havets økosystemer. Både planter og dyr. Erfaringer fra genetablering af stenrev ved eksempelvis Sønderborg, Kattegat og Hundested viser at stenrev er enormt effektive små skridt til at genoprette havets balance og tabte habitater.

Derudover vil vi også arbejde for at den danske brug af EU-støtten skal målrettes det skånsomme kystfiskeri. Som det ser ud i regeringens udspil lige nu, åbnes der også op for støtte til forsøg med at gøre den skadelige trawling blot en my bedre med eksempelvis lidt større huller i nettene eller med hybridmotorer frem for rene dieselmotorer.

I Frie Grønne anerkender vi, at det skånsomme kystfiskeri i mange, mange generationer har vist sig at være den mest klimavenlige og mindst miljøbelastende fiskerimetode, med kun en meget lille bifangst i forhold til trawlere, som udgør størstedelen af vores samlede fiskeriflåde. Fiskerimetoder, som efterlader havbunden som en decideret gold ørken, når den pløjer havbunden op. Desuden viser undersøgelser også, at det skånsomme kystfiskeri ikke kun er bæredygtigt for klima og miljø, men også at det sikrer en højere lokal beskæftigelse end de store skibe gør.

Så hvad venter vi på? Forhandlingerne er alletiders mulighed for at tage et skridt i den rigtige retning og turde være ambitiøse og faktisk leve op til hensigterne om at fremme små skala bæredygtige fiskeri og samtidig bevare havets ressourcer bedst muligt.